info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Misstänkt cancerrisk för asbestersättning

Forskare slår larm om att ersättningsmaterialet för asbest, eldfasta keramiska fibrer, misstänks kunna ge lungcancer.

Nya forskningsrön visar att ersättaren för asbest, de eldfasta keramiska fibrerna, ger lungcancer på försöksdjur vid inandning. De ger lungfibros på försöksdjur och orsakar i likhet med asbesten pleuraplack på lungorna hos människor.
Ingen vet exakt hur många människor som är exponerade. Men en stor kartläggning ska göras som också omfattar byggbranschen, för att få underlag till nya skyddsinstruktioner.
En ny riskvärdering görs av fibrerna. Eldfasta keramiska fibrer används bland annat vid isolering av ugnar i metall- och keramikindustrin. Bland byggnadsarbetarna beräknas ugnsmurare vara exponerade, liksom de som arbetar med isolering av högtemperaturmaterial. Det gäller bland annat de som tätar skorstenar, kakelugnar, öppna spisar och de som gör specialjobb, exempelvis extra brandskydd i pannrum och på brandväggar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Misstänkt cancerrisk för asbestersättning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig