info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons
ställningsfusket

Ministern om ställningsbluffen: "Allvarligt"

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ser allvarligt på fusk i utbildningen av ställningsbyggare. Hon väntar nu på svar från Arbetsmiljöverket om vad som behöver göras.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det är oerhört allvarligt. Det här är förknippat med väldigt stor risk med ställningar som byggs på felaktigt sätt och utan tillräcklig kunskap. Redan i dag måste man har rätt kompetens för att få bygga ställningar. Men det parterna pekar på är svårigheten för Arbetsmiljöverket att kontrollera rätt kompetens, när det är falska intyg.

Fack, arbetsgivare och branschorganisation vill att ställningsutbildningen ska regleras med krav på utbildningstid, kvalitet på utbildaren och att man ska ha kontroll och sanktioner. Vad tänker regeringen göra?

Läs också Utbrett fusk på kurser för ställningsbyggare

– Jag har stor förståelse för de kraven. Sedan är det ju Arbetsmiljöverket själv som beslutar om sina föreskrifter och vad som ska finnas i dem, samt om eventuella skärpningar som kan behövas i föreskrifterna när det gäller utbildning. Jag kräver att vi ska ha en nollvision mot dödsolyckor och vi har fattat  beslut om ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att redovisa för regeringen vilka åtgärder man tänker vidta för att uppnå det. Jag ser det som naturligt att Arbetsmiljöverket i det sammanhanget överväger förändringar då det gäller ställningsbyggande, eftersom det uppenbart finns stora risker förknippade med att det inte sköts på rätt sätt och av människor med rätt utbildning.

Arbetsmiljöverket säger att man måste förändra arbetsmiljölagen för att kunna  ställa krav på utbildningsgivaren och att det är en fråga för riksdag och regering. Vems är ansvaret?

– Jag ställer mig frågande till den tolkningen. Arbetsmiljöverket har redan i dag föreskrifter där det står att man ska ha tillräcklig kompetens. Frågan är ju hur man bedömer kompetensen. Och i det sammanhanget kan ju krav på utbildningsanordnare vara ett sätt. Bedömer Arbetsmiljöverket att det krävs lagändringar förväntar jag mig att de återkommer till mig och redovisar det.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ministern om ställningsbluffen: "Allvarligt"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig