info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mindre isocyanater med rätt arbetsmetod

Genom att jobba på rätt sätt kan man få ner halterna av isocyanter i luften och därmed minska risken för spridning.

Det visar en undersökning som IVL, Svenska Miljöinstitutet, har gjort på uppdrag av arbetsmiljöverket. Syftet var bland annat att se om isocyanaterna sprider sig i luften från dem som jobbar med dem till dem som arbetar bredvid.
Vid fyra av 20 mätningar har isocyanaterna spritt sig från det heta arbetet till arbetsplatser i samma lokal. Halterna där låg under 20 procent av gränsvärdet för fem minuters exponering.
Mätningarna är gjorda i bilplåtsverkstäder. Tidigare har höga halter av isocyanater mätts upp vid heta arbeten, som svetsning och slipning, i bilplåt. Mätningarna gjordes under normala arbetsförhållanden på fem punkter, en i rökplymen från arbetet och fyra på andra ställen där man misstänkte att ett eventuellt nedfall kunde ske.
Nu var mätvärdena i rökplymen betydligt lägre än i tidigare mätningar och det beror antagligen på att punktutsug användes. Punktutsugets placering och svetsställets läge visade sig ha stor betydelse för spridningen av isocyanater till andra platser i lokalen.
– Det här visar hur viktigt det är att jobba på rätt sätt, säger Jan Olof Norén, projektledare på arbetsmiljöverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mindre isocyanater med rätt arbetsmetod

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig