info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mer problem i Svartliden

Byggnadsarbetare vid det uppmärksammade gruvbygget i Svartliden har, till en del,  fått sina pengar men nu börjar nästa problem. Arbetsgivaren har ansökt hos Byggnads om dispens för övertidsarbete, för att jobbet är försenat. Byggnads tvekar om tillstånd.

Ständigt har det tillkommit nya problem på gruvbygget i Svartliden där det sydafrikanska bemanningsföretaget Staff Buro är arbetsgivare för portugisiska byggnadsarbetare. Senast i raden är stora förseningar vid arbetet i gruvan. Nu vill Staff Buro därför har fackets tillstånd för övertid.
-De ringde och ville ha ett generellt tillstånd för att arbeta övertid på arbetsplatsen, berättar Börje Norberg, ombudsman på Byggnads i Umeå.
Men Byggnads är tveksamt till att bevilja ett särskilt tillstånd för att arbeta övertid. Facket vet att det har arbetats en hel del utöver ordinarie arbetstid och har begärt in uppgifter om all arbetad övertid sedan de startade bygget. Dessa uppgifter har inte lämnats in ännu.
Ett företag måste begära dispens för övertid när man vill överskrida lagreglerna om 200 övertidstimmar per år, per person.
I augusti upptäcktes stora missförhållanden bland de portugisiska byggnadsarbetarna på arbetsplatsen. De hade tvingats skriva under löneavtal som gav dem 10 dollar per timme. I kontraktet stod även att om fack eller annan utomstående frågade om lönenivån skulle de säga att de hade 190 kronor per timme.

Senare tecknade Byggnads ett avtal för byggnadsarbetarna på 137,50 kronor per timme. Men lönerna betalades trots det inte  ut. Då åkte Byggnads representanter återigen till gruvbygget och överlämnade en lista med lönekrav som skulle vara utbetalda senast den 17 september.
– Vi har sett betalorder på att de har betalat ut pengarna till tio stycken byggnadsarbetare, säger Börje Norberg.
Av dem har fyra slutat på arbetsplatsen men facket saknar ännu uppgifter om de fått sin semesterersättning betald eller inte.

Byggnads har också ansvaret för att rättigheterna tillgodoses för ett antal metallarbetare på arbetsplatsen. De har rätt till 121,25 kronor i timman.  Byggnads har begärt en skriftlig redovisning på att de fått rätt lön. Vidare har facket begärt uppgifter om hur mycket övertid de arbetat. Denna redovisning har ännu inte gjorts.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mer problem i Svartliden

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig