info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mer pengar till arbetslösa

Högsta ersättningen i a-kassan höjs till 910 kr per dag och anslaget till Arbetsmiljöverket ska höjas under flera år. Det är ett par punkter i regeringens vårbudget.

Regeringen har nu på morgonen lämnat över sin vårbudget till riksdagen. Riksdagen kommer i sin tur klubba vårbudgeten i juni. I budgeten finns det flera förslag som mer eller mindre berör byggbranschen.

Höjd a-kassa

Taket i a-kassan – ligger i dag på 18 700 kronor – ska höjas till 25 000 kronor per månad. Syftet med förändringen är att fler ska få ut 80 procent av sin inkomst under de hundra första dagarna. Ny högsta dagpenning blir 910 kronor. Efter 100 dagar sker sedan en avtrappning ner till 760 kronor per dag. För arbetslösa som är sjuka och får sjukpenning höjs det högsta beloppet från 486 till 543 kronor per dag. Förändringarna föreslås börja gälla i september i år.

Fler arbetsmiljöinspektörer

Regeringen vill i vårbudgeten ge mer pengar till Arbetsmiljöverket. De vill skjuta till 20 miljoner kronor från juli i år. Sedan vill de öka anslaget med ytterligare 35 miljoner kronor 2016 och med 5 miljoner 2017. Syftet är att Arbetsmiljöverket ska kunna öka tillsynen på landets arbetsplatser och då bland annat genom att anställa fler arbetsmiljöinspektörer. Totalt handlar det om 30 till 40 inspektörer.
Även stödet till de regionala skyddsombuden ska höjas. Enligt budgeten med 9 miljoner konor från juli nu i sommar och med ytterligare 1 miljon kronor från och med 2016.

Satsning på järnväg

I vårbudgeten finns ökade anslag för att förbättra järnvägstrafiken. En extra satsning på 620 miljoner kronor under 2015 och sedan 1 240 miljoner kronor om året fram till och med 2018. Pengarna ska gå till såväl till nybyggnation som renovering och underhåll.

…och i nästa budget…

Regeringen har även annonserat om att de i budgeten i höst – som gäller från 2016 och framåt – kommer göra en satsning på bostadsbyggandet. De vill sänka ROT-avdraget från 50 till 30 procent. En förändring som ska börja gälla 2016. Pengarna som sparas in där ska användas för att sätta fart på bostadsbyggandet. 3,2 miljarder kronor ska utgå som stimulans för att öka byggandet av små lyor och studentlägenheter. Regeringen avser även att avsätta ytterligare 3,5 miljarder kronor i stöd till kommunerna. Pengarna ska bland annat gå till energieffektivisering av miljonprogrammet och förbättringar av handläggningen av byggärenden. Totalt handlar satsningen om 6,7 miljarder kronor årligen från 2016 och förhoppningen är att bostadsbyggandet ska öka med 15 000 lägenheter per år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mer pengar till arbetslösa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig