info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Maskiner utnyttjas dåligt på bygget

Handmaskiner ligger ofta outnyttjade på bygget. En skruvdragare används bara några få timmer per vecka. En stor del av arbetstiden på bygget går åt till att förflytta sig mellan olika arbetsställen.

Det framgår av en rapport som nyligen presenterades av Sveriges Byggindustrier. Rapporten – Slöseri i byggandet – behov av ett förändrat synsätt, har skrivits av Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi vid Chalmers i Göteborg.
De har kartlagt ett stort antal faktorer som påverkar ekonomin i byggandet. Däribland arbetstiden, även chefers och konsulters arbetstid, maskiner samt hushållning med byggmaterial.
Mindre maskiner, t ex borrmaskin, skruvdragare, handcirkelsågar och sticksågar, användes knappt fem procent av arbetstiden, motsvarande ett par två timmar under en arbetsvecka. Räknat på veckans alla timmar – natt och dag, helg och vardag – så utnyttjades handmaskinerna bara 1,2 procent av tiden.
Mesta tiden låg maskinerna outnyttjade. Rapportförfattarna jämför med flyg och taxi, där plan och bilar används i skift, dygnet runt.
Större maskiner som grävlastare, grävmaskiner utnyttjades betydligt mer. De var i arbete under en tredjedel av arbetsveckan, och kranbilar var i arbete nästan halva arbetsveckan.
Andra faktorer som kartlades var materialspillet, som beräknas uppgå till närmare tio procent.
En stor del av arbetstiden på bygget går åt till att förflytta sig mellan olika arbetsställen. Bara en femtedel av byggnadsarbetares arbetsdag utnyttjas till direkt arbete. Den största delen av arbetstiden försvinner i planering, förberedelser eller väntan.
Chefer använde cirka en tredjedel av sin arbetstid till oplanerade möten.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Maskiner utnyttjas dåligt på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig