info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Maskiner orsakar flest skador i byggsektorn

Förra året inträffade 1090 olyckor på grund av att byggnadsarbetare förlorat kontrollen över maskiner, verktyg eller transportutrustning. Det visar färsk statistik från arbetsmiljöverket.

Nu har arbetsmiljöverkets statistik över antalet anmälda arbetsskador i byggsektorn för 2005 kommit. Statistiken visar att förlorad kontroll över maskiner, verktyg och transportutrustning är den enskilt vanligaste orsaken till att det händer olyckor på byggen.
En av tre anmälda arbetsskador, var sådana olyckor. Totalt gjordes 2913 arbetsskadeanmälningar förra året.

– Spikpistoler, elkedjesågar, vinkelslip och tigersågar, är exempel på maskiner som oftare än andra maskiner förorsakar olyckor, säger Per-Arne Mattsson, arbetsmiljöinspektör i Dalarna.
Han tar några exempel:
– Elkedjesågen har inget skydd för kedjan, vilket är en riskfaktor. Sågen kan också ganska lätt fara upp mot ansiktet. Spikpistolen kan i vissa lägen skjuta iväg spik okontrollerat, jag har några sådana fall. Vinkelslipen kan råka ut för skivsprängning och tigersågar kan lätt nypa och börja röra sig okontrollerat, vid kapningar, exempelvis av rör.

Den näst största skadeorsaken under 2005 var fallolyckor, där fallet inte berodde på något materialfel. 648 av totalt cirka 3000 arbetsskador berodde på sådana olyckor.
Den tredje största gruppen skador berodde på fysisk överbelastning av något slag. 489 av cirka 3000 arbetsskador 2005 orsakades av att personen rört sig på ett sådant sätt att en fysisk skada uppstått.
– Den fjärde största gruppen är olyckor som berodde på att föremål gick sönder. Det kan vara att en ställning rasat över dig. Att du faller när du kliver på en planka som går sönder. 412 sådana olyckor anmäldes förra året, säger Elisabet Broberg, enhetschef på arbetsmiljöverkets statistikenhet.

Under 2003 och 2004 var det totala antalet anmälda arbetsskador 3107 respektive 2880.
– Man kan konstatera att det inte är någon större förändring som skett. Det är ungefär lika många anmälningar år från år, säger Elisabet Broberg, arbetsmiljöverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Maskiner orsakar flest skador i byggsektorn

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig