info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Maskinavtal kopia på byggavtalet

På tisdagen blev ett nytt avtal klart för de 1 500 maskinförare som arbetar på maskinavtalets område. Lönen höjs med motsvarande 2:30 kronor per timme från den 1 april.

Byggnads och Maskinentreprenörerna, ME, enades den 6 april om att kopiera de avtal som Byggnads och Sveriges Byggindustrier, BI, skrev på förra veckan. Det innebär ett avtal som sträcker sig över 19 månader, till den 31 oktober 2005. Omräknat till en treårsperiod, den vanligaste avtalsperioden i årets avtalsrörelse, anser Byggnads att maskinavtalet är värt 7,3 procent.
Det nya avtalet innebär att utgående lön ska höjas med ett belopp som motsvarar 2:30 kronor per timme från den 1 april i år. Den 1 april 2005 höjs utgående löner med ett belopp per månad som motsvarar 1:75 kronor per timme. När detta skrivs är det ännu inte klart hur mycket månadslönens höjning blir.

Den lägsta tillåtna lönen för yrkesarbetare, grundlönen, höjs med tre kronor per timme, till 109 kronor per timme från den 1 april i år.
Tilläggen för övertid, skift, förskjuten arbetstid, arbete i bergrum och kallortstillägg räknas upp med 2,8 procent från den 1 april i år.
Precis som på bygg- och anläggningsavtalens områden ska arbetsgrupper se över en rad frågor under avtalsperioden. Lyftsäkerhet, kvalitetssäkring av hälsovård och boende, skyddsombudens utbildning, byggsektorns samtalsforum samt den framtida byggarbetsplatsen är de frågor som parterna inte lyckats lösa i årets förhandlingar men där man hoppas på konkreta resultat till den 31 oktober 2005.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Maskinavtal kopia på byggavtalet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig