info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många utlandsföretag struntar i försäkringar

Många utländska företag struntar i att betala in premierna till avtalsförsäkringarna. Av 600 företag, avstår minst 300 från att betala premierna trots att de förbinder sig till det när de skriver på kollektivavtalet.

Alla löntagare omfattas av avtalsförsäkringar som ger extra trygghet i jobbet. De förhandlas fram mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK och ingår i kollektivavtalen. Försäkringarna ger till exempel extra ersättning vid sjukdom, olycksfall i arbetet, arbetslöshet, ersättning till efterlevande vid dödsfall. Fora heter det bolag som har hand om avtalsförsäkringarna och som ansvarar för kravrutinerna.
– 200 000 företag har tecknat försäkringsavtal hos Fora, varav 600 är utländska. Cirka en tredjedel (200 reds anm.) betalar premierna till Fora utan problem. 50-60 har invändningar mot premierna. Drygt hälften, cirka 300 företag, betalar inte alls, säger Birgitta Nyström, ordförande i SOU-utredningen ”Bevakning av kollektivavtalets efterlevnad”.

Att en del företag vänder sig till Fora och har invändningar, kan förklaras av att företagen har liknande försäkringar tecknade i sitt ursprungsland. De nordiska länderna har exempelvis liknande försäkringar.
300 bolag betalade inte några premier alls.
– Det är ett tecken på att kollektivavtalet delvis inte efterlevs, konstaterar Birgitta Nyström.
Byggnads har ingen samlad statistik över hur många bolag inom byggbranschen som struntar i att betala premierna till avtalsförsäkringarna. Men förbundet får slumpmässiga förfrågningar från Fora i samband med att Fora försöker kräva in pengarna.
– Jag har fått ett tiotal samtal i höst, sen får nog avdelningarna samtal också. Vi har ingen samlad statistik över det här, säger Marie Hagberg på Byggnads centrala förhandlingsenhet.

Enligt Byggnads försäkringsenhet utsätts den enskilde byggnadsarbetaren inte för någon risk, om arbetsgivaren inte betalar premien. Byggnadsarbetaren behöver inte ens vara medlem i Byggnads för att omfattas av försäkringen, huvudsaken är att arbetsgivaren har kollektivavtal.
I kollektivavtalet finns det en garantiregel, som garanterar att försäkringen gäller, oavsett om företaget betalat eller ej.
– Tyngden ligger i garantiregeln. Det är därför man ska se till att arbetsgivaren har kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte har det, och tecknar egna försäkringar inom AFA, gäller försäkringen bara så länge premien är betald, säger Stig Forsgard, Byggnads försäkringsenhet.
Svenskt Näringsliv och LO har rekommenderat alla fackförbund att göra tillägg till sina kollektivavtal, som tydliggör hur anställda vid utländska företag ska försäkras.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många utlandsföretag struntar i försäkringar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig