info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många utbildningsplatser men få sökande

Det finns rekordmånga eftergymnasiala byggutbildningsplatser, men söktrycket är lågt. Nu vill Myndigheten för yrkeshögskolan locka fler att söka.

YH-utbildningar varvar teori och praktik, vilket tilltalar många. Foto: Mostphotos

Det finns just nu goda chanser för den som vill gå en yrkesutbildning med bygginriktning. Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat rekordmånga byggutbildningar: 75 utbildningar och totalt 5 400 utbildningsplatser i år och de kommande två åren.

Fördelarna med att gå en så kallad YH-utbildning är många, inte minst de goda jobbchanserna.

– 95 procent av de som examineras från en utbildning med bygginriktning får jobb inom ett år. Många företag berättar att de som gått yrkeshögskola kan gå ut i jobb direkt, man vet tidigt vad de går för, säger Johan Lindahl, pressansvarig på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ändå är det en stor utmaning att få tillräckligt många sökande. Nära en tredjedel av platserna inom samhällsbyggnad och byggteknik tillsattes aldrig förra året.

– En orsak är att det är högkonjunktur, det byggs mycket och de flesta i branschen har redan jobb. Vi har också hög genomsnittsålder på de sökande, det kan vara ett stort avbrott att börja plugga igen vid 31 års ålder. Men antalet sökande har ökat stort över tid, så det går åt rätt håll, säger Johan Lindahl.

En så kallad YH-utbildning är en eftergymnasial yrkesutbildning som drivs i nära samarbete med arbetsgivare. Den är CSN-berättigad och brukar vara mellan ett och två år lång. Anläggnings- och byggnadsingenjör, byggproduktionsledare, trähusprojektör och VVS-ingenjör är några av utbildningarna.

– Det skiljer sig ganska mycket från hur man kanske minns att det var att gå i skolan, säger Johan Lindahl. Lärarna är inlånade från reell produktion och omkring en fjärdedel av utbildningen är praktik. En del undervisning sker i klassrum, men vissa moment kan vara förlagd hos företagen. Det är en utbildningsform som hela tiden står med ena foten i arbetslivet.

De byggstuderande som Johan Lindahl har mött lockas av att utbildningarna kombinerar teori och praktik, eller Lärande i arbete (LIA) som det heter. En del sökande har koppling till branschen, har till exempel jobbat som snickare tidigare.

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått mer resurser och tar nu första steget i en stor utbyggnad. Antalet studerande ska öka från 50 000 till 70 000 de kommande tre åren.

– Och antalet byggutbildningar kommer att öka ännu mer om fler söker, säger Johan Lindahl. För oss är det viktigt att utbildningarna leder till jobb, så vi vill att de finns i branscher där det finns stor efterfrågan på arbetskraft.

YH-utbildningar finns även inom flera andra branscher. För att komma in behöver den sökande ha gymnasieexamen eller motsvarande (till exempel praktisk erfarenhet). Många utbildningar kräver också särskilda förkunskaper. Men skolorna kan göra undantag från de formella kraven på gymnasieexamen och särskilda förkunskaper.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många utbildningsplatser men få sökande

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig