info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många svåra skador av fall på bygget

Byggsektorn är en av de mest skadedrabbade branscherna på arbetsmarknaden. När det gäller fallolyckor toppar byggnadsarbete skadestatistiken och nära 40 procent av dessa olyckor leder till invalidiserande skador. Det visar ny statistik från försäkringsbolaget Afa.

På arbetsmarknaden totalt sett har risken för att få ett allvarligt olycksfall minskat med en femtedel procent. Ändå inträffar motsvarande 14 invalidiserande olycksfall varje arbetsdag, (olyckor som leder till sjukskrivning i minst 30 dagar). Men de riktigt svåra skadorna har inte minskat och de drabbar ungefär samma yrkesgrupper. Där ingår byggnadsarbete och bland annat trä-och metallindustriarbete.
Det visar sjukdoms-och skadestatistik från försäkringsbolaget Afa.

Antalet allvarliga arbetsolycksfall vid bygg och anläggningsarbete verkar ha minskat något i statistiken. De var 1 053 år 2005. Motsvarande siffra var 1 260 år 2001. En stor del av olyckorna i byggbranschen leder till medicinsk invaliditet. Bygg- och anläggningsarbete ligger på nionde plats då det gäller risken att drabbas av allvarliga arbetsolyckfall, som leder till långa sjukskrivningar och/eller invaliditet. Före ligger bland annat gruv-och bergarbete, stenhuggare, träindustriarbete, med mera.

Byggnadsarbete toppar statistiken då det gäller fallolyckor, som är den vanligaste olycksrisken och som ofta leder till svåra skador. Under åren 2004-2005 drabbades byggnadsarbetare av 376 skador. Nästan 40 procent av dem orsakade medicinsk invaliditet. Det vanligaste var att byggnadsarbetarna föll från stegar. Sedan följde fall från yttertak, ställningar och arbetsplattformar.
Maskinolyckor är en annan vanlig olycksrisk i byggbranschen. Där drabbades totalt 201 personer mellan åren 2004 och 2005 av sådana skador. Mer än hälften fick skador som ledde till invaliditet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många svåra skador av fall på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig