info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många krav om stärkt byggackord

I de cirka 1 000 motionerna om byggavtalet finns det massor av krav som syftar till att stärka lagackorden på byggarbetsplatserna. Men 24 motionärer från Västavdelningen och en från Kalix vill införa månadslön.

Utbetalningen av lön vid varje lönetillfälle ska vara genomsnittsförtjänst på ackord under föregående år. Den så kallade stupstocken, lönen då men inte kommer överens om ackord, ska vara utbetalningsnivån eller mätning enligt olika tidlistor. Avstämmningsperioderna bör vara kortare. Skyddsarbete ska bedrivas utanför ackordet. Lagbasen bör få samma skydd och rättigheter enligt avtal som fackliga förtroendemän.
Det är bara några av 100-tals motioner till Byggnads avtalsråd den 3 februari som syftar till att stärka lagackordens ställning. Bland dem som skrivit motioner är det en klar majoritet för branschens traditionella ackord.

Men byggarbetsgivarna får ett visst stöd i kravet på att slopa ackorden som huvudlöneform. I Byggnads avdelning Väst finns 24 medlemmar som alla skrivit var sin motion om införande av fast månadslön. Samma krav finns från en medlem i Kalix.
De vanligaste kraven i de cirka 1 000 motionerna på Byggnads största avtalsområde är höjt traktamente, fria glasögon, kortare arbetstid, höjd grundlön och höjd semesterersättning. Många kräver också förbättrad företagshälsovård, krafttag mot korta byggtider och friskvård på betald arbetstid.

En del av kraven har vunnit gehör hos Byggnads förbundsstyrelse. I förslaget till avtalsrådet finns krav om kvalitetssäkrad företagshälsovård och fackligt inflytande över bemanning. Där finns också krav på semesterersättningen ska räknas upp.
I avtalets regler om permission står det nu att en nära anhörig som blir sjuk ska vara ”hemmaboende” hos den som begär ledigt. Det ordet vill Byggnads stryka efter krav i ett hundratal motioner. Lika många kräver att regeln som gör det möjligt att anställa en långpendlare på arbetsorten för att slippa traktamente ska slopas. Byggnads styrelse vill driva också det kravet.

I byggavtalet finns en speciell del för flera mindre yrkesgrupper som takläggare, ställningsbyggare, golvläggare med flera. Bland motionerna finns en rad krav på s-avtalet, som den här delen i byggavtalet heter.
Detaljkrav på yrkesgruppernas prislistor och krav på följsamhet mot trä-, betongarbetarnas och murarnas, TBM-gruppens, ackordslön är vanliga krav. Mer speciellt är kravet från en ställningsbyggare i Stockholm. Han vill att ställningsbyggarna alltid ska tjäna tio procent mer än TBM-gruppen.
Byggands förbundsstyrelse föreslår att arbetsgrupper ska se över ackordsprislistorna för ställningsbyggare och golvläggare.
Drygt 2 000 motioner har lämnats in till Byggnads avtalsråd. Byggavtalet omfattar drygt 60 000 anställda.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många krav om stärkt byggackord

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig