info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många förslag om las från riksdagsledamöterna

Anställningsskyddet och villkoren för utländsk arbetskraft. Det är två frågor som riksdagsledamöter passat på att lämna förslag om under den allmänna motionstiden som gick ut i onsdags.

Under den allmänna motionstiden kan alla riksdagsledamöter lämna förslag, så kallade motioner, om vad de vill. Motionstiden pågår ett par veckor varje höst. I år gick den ut i onsdags. Då hade 3198 förslag kommit in från ledamöterna. En återkommande fråga som berör arbetsmarknaden är den om anställningstryggheten.
Runt tjugo motioner gäller den omdebatterade lagen om anställningsskydd, las.

Vill öka arbetsgivarens valfrihet

I dag har företag med färre än tio anställda möjlighet att undanta två personer från de turordningsregler som normalt sett gäller vid uppsägning (reglerna innebär att den som har varit anställd kortast tid normalt får gå först när arbetsuppgifterna inte räcker till). Från borgerliga ledamöter kommer en rad förslag om att utöka rätten att göra undantag, att alltså ge arbetsgivarna större makt över vem som ska sägas upp. Konkret kan det gälla fler undantag endast för småföretag eller vissa undantag även för större företag. Flera ledamöter hävdar att den nuvarande lagstiftningen utestänger ungdomar och andra med svag förankring på arbetsmarknaden och att lagen därför bör ses över. Längst går den moderate ledamoten Ulrika Karlsson som skriver att las bör avskaffas.

Vill ta bort undantaget helt

Från oppositionen är det ännu fler personer som har skrivit under motioner om las. Här är resonemanget det omvända; att det nuvarande undantaget för småföretag skapar ett godtycke som har slagit mot kvinnor och småbarnsföräldrar. I en rad motioner föreslår därför socialdemokrater och vänsterpartister att det nuvarande undantaget för småföretag tas bort, att turordningen ska gälla full ut överallt.

”Skärp huvdentreprenörens ansvar”

Ett par motioner från oppositionen gäller villkoren för utländsk arbetskraft. Socialdemokraterna Anders Karlsson, Gunnar Sandberg och Lars Mejern Larsson, alla med anknytning till Byggnads, har föreslagit ett solidaritetsansvar som går ut på att de entreprenörer som hyr in underentreprenörer är ansvariga för att underentreprenörernas anställda får ut sina löner. Ett liknande föreslag återkommer i ytterligare en socialdemokratisk motion samt i en motion från en grupp vänsterpartister.

Konkurrensvillkor och arbetsmiljö

Anders Karlsson, Gunnar Sandberg och Lars Mejern Larsson har också föreslagit en översyn av konkurrensvillkoren för utländsk arbetskraft. De tar bland annat upp att på ytan lika löner och lika kostnader för arbetsgivare i praktiken blir olika beroende på arbetarnas hemland. Det beror på att arbetare från en del länder i efterhand ska betala sociala avgifter själva, en avgift som arbetsgivaren står för i Sverige.
Från oppositionen kommer också flera motioner om att arbetsmiljöarbetet behöver stärkas.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många förslag om las från riksdagsledamöterna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig