info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många fel på skyliftar

Var tionde förare på mobila arbetsplattformar har inte fått utbildning för att använda maskinen.

Var tionde skylift eller saxplattform är inte märkt med maxlast, vilket leder till en stor risk för överlastning och olyckor.
Det är resultatet från en insats då yrkesinspektionen besökte 175 arbetsplatser runtom i landet. Aktionen var en del i en nordisk satsning för en förbättrad säkerhet på mobila arbetsplattformar.
I Sverige inspekterades 242 maskiner och det ställdes krav på 60 procent av dem på grund av olika fel och brister.
– Att så många som var tionde maskin inte var märkt med maxlast och max antal personer är allvarligt. Risken ökar för att plattformen överbelastas och välter, säger Kenth Pettersson, generaldirektör för Arbetarskyddsverket, som omfattar Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen.
Ett annat fel var att var fjärde arbetsplattform saknade bruksanvisning på svenska.
Att arbeta på mobila arbetsplattformar innebär stora risker. Sedan 1993 har nio personer omkommit i Sverige på grund av arbetsolyckor med skyliftar och saxplattformar. 288 arbetsolyckor har anmälts.
Resultatet från inspektionerna i de andra nordiska länderna visar att bristerna på de mobila arbetsplattformarna är ungefär som i Sverige.
Bland de positiva inslagen märks att den svenska maskinparken är relativt modern och att besiktningen av maskinerna verkar fungera bra.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många fel på skyliftar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig