info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många brister föregick dödsolycka

Rättegången efter dödsolyckan på Kampens skola i Oslo avslöjar en skrämmande brist på samordning vid renoveringsjobbet. Två svenska byggnadsarbetare, Peder Mattsson, 24 år, och Mikael Ek, 23 år, förolyckades då ett bjälklag rasade över dem i oktober 2002.

Bristfälliga ritningar, muntliga besked på arbetsplatsen om hur jobben skulle drivas, inkallande av extra arbetskraft med kort varsel, oklara ansvarsförhållanden och en oauktoriserad rivningsfirma. Det är några av de förhållanden som kommer fram i rättegången efter dödsolyckan på Kampens skola i Oslo. Rättegången är nu inne på den tredje av fyra veckor.

Som väntat skyller de åtalade på varandra. Rivningsfirman Norprodukter-Miljö AS, som utförde rivningsjobbet uppträdde enligt förmannen aldrig som självständig underentreprenör. Firman fick, trots att man hade kontrakt, muntliga besked från dag till dag vilka arbeten som skulle göras av huvudentreprenören Knut Skutle AS.
– Arbetet blev koordinerat av huvudentreprenören. Vi tog emot muntliga besked och utförde dem. Jag hade känslan av att allt försiggick utan plan, sade förmannen i Norprodukter som är åtalad för grovt vållande till annans död.

Under förhören av de åtalade och i vittnesförhören har det kommit fram detaljer som visar på brister i riskvärdering, bristande säkerhetsåtgärder och frånvaro av nödvändig samordning under genomförandet av rivningsarbetena på skolan. Här är två exempel:
En fackverksbjälke som skulle ersätta den bärande väggen på fjärde våningen låg kvar hos leverantören. Trots det fortsatte rivningsarbetet. Det är ännu inte utrett varför huvudentreprenören gav order om fortsatt rivning trots att balken saknades.
Fredagen den 4 oktober, tre dagar före dödsolyckan, blev två svenska arbetare som jobbade på en annan skola i Oslo, Sagens skola, tillfrågade om att jobba övertid på Kampens skola. De fick besked om att röja fjärde våningen och att riva flera väggar, så mycket de hann med. På våningen över arbetade samtidigt två polacker.

Svenskarna, som inte hade yrkesutbildning, arbetade både fredag och lördag utan att arbetsledare eller någon annan ansvarig fanns på plats.
De två hann inte riva alla väggarna. Det räddade troligen deras liv. När sedan Peder Mattsson och Mikael Ek fortsatte med rivingsjobbet på måndagsmorgonen rasade taket.
Rättegången fortsätter med fler vittnesförhör, innan den tekniska redogörelsen inleds på torsdag. Nästa vecka kommer slutpläderingar att genomföras.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många brister föregick dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig