info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Löntagare oroliga för hälsorisker

De flesta löntagare tycker att deras jobb är stimulerande. Men många är oroliga för att jobbet kan leda till hälsorisker på sikt. Det visar en undersökning från arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har ställt frågor om arbetsmiljön till ungefär 9000 slumpvis utvalda löntagare i Sverige. 63,6 procent av dem tycker sig ha ett i hög grad intressant och stimulerande arbete. Och tur är väl det, eftersom var fjärde hade jobbat övertid bara under den vecka som frågorna gällde.

En annan förklaring till det övertiden kan i och för sig sökas i att över hälften instämmer i att de, åtminstone delvis, har alldeles för mycket att göra. Endast fyra procent har för lite att sysselsätta sig med.

Mer än två av tre personer har tillgång till företagshälsovård genom arbetet, men 46,8 procent känner i någon mån oro för att deras nuvarande arbete kan leda till hälsorisker på sikt. Drygt hälften av alla tillfrågade uppger att systematiskt arbetsmiljöarbete pågår på arbetsplatsen.

En dryg femtedel
av löntagarna har ett i hög grad kroppsligt ansträngande arbete och fler än var tredje arbetstagare har varje vecka ont i övre delen av ryggen eller nacken. Över hälften är lika ofta uttröttade i kroppen. Nästan en av fyra personer som svarat på arbetsmiljöverkets frågor har under minst en fjärdedel av arbetstiden svårt att tala i normal samtalston på grund av buller.

De allra flesta, 85,7 procent, har fast lön. Fyra procent har fast lön med tillägg kopplat till resultatet, alltså exempelvis ackordslön.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Löntagare oroliga för hälsorisker

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig