info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lönetvist över på Skanska

En central förhandling på tisdagen ledde till en ackordsuppgörelse på ett Skanskabygge i Finspång. Lokala förhandlingar strandade i början av maj.

I de lokala förhandlingarna på nyproduktionen av äldrebostäder ville Skanska införa en så kallad Jönköpings-modell. Modellen innebar en sänkt riktpunkt och ett timantal som enligt laget i Finspång skulle innebära en lönesänkning jämfört med tidigare projekt.
Samma modell skulle, enligt Skanska, användas på alla ackordsprojekt i Östergötland.

I de centrala förhandlingarna på tisdagen justerade Skanska både riktpunkt och timantal till en nivå som laget kunde acceptera. Laget fick också ersättning för extratid enligt den förtjänst som riktpunkten ger, cirka 137 kronor per timme, i stället för grundlön som Skanska erbjudit tidigare.
– Vi fick inte riktigt igenom vårt förslag till riktpunkt, annars är uppgörelsen bra, säger lagbasen Daniel Larsson, om resultatet.
Ytterligare två centrala förhandlingar är inbokade på Skanskaprojekt i Östergötland. Roland Johansson, mätningsföreståndare i Linköping, hoppas nu att Skanska tar kontakt för att lösa tvisterna innan de centrala förhandlingarna äger rum.
– Jag hoppas att Skanska nyktrat till nu, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lönetvist över på Skanska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig