info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lönetvist löst på 12 byggen

Prestationslönenämnden har nu fattat nio beslut som omfattar tvister på tolv byggarbetsplatser. I flesta fallen har nämnden beslutat om premieackord med en hög fast del.

Prestationslönenämnden har fattat beslut som i samtliga fall utom ett gäller arbetsplatser i Östergötland och Skåne. I de två områdena rasar sedan ett par år en bitter kamp om makten över lönesystemet mellan Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads. Av de tolv arbetsplatser som berörs har nämnden i tio fall beslutat att prestationslön som grundar sig på enbart inarbetning ska gälla. I princip handlar det om ett vanligt premieackord. Men samtidigt har de satt en hög fast del – på 170 eller 172 kronor per timme – vilket ger små möjligheter till att påverka lönen genom inarbetning.
– Det viktiga för oss är att det inte är en resultatlön och att förtjänsten är bra, säger Göran Tinglöv, chef på Byggnads förhandlingsenhet.
Vid en normal uppgörelse brukar den fasta delen ligga på mellan 90 och 100 kr/tim. Riktpunktens nivå varierar över landet, men ligger i Östergötland på cirka 77 kronor. Med hög fast del och en låg riktpunkt minskar möjligheten till en större förtjänst vid bra inarbetning.

Är inte nämndens beslut om en så hög fast del i princip en tidlön?

– Flera av de här arbetsplatserna är redan avslutade och nämnden har kommit fram till den här lösningen. Det viktiga är inte den fasta delens nivå, utan att det är ett premieackord i botten. Tvisten handlar inte om pengar, utan om lönesystem, säger Göran Tinglöv.

Men med en så hög fast del är ju hävstången minimal vid inarbetning. Är inte det ett problem?

– Det är inte ovanligt med en så hög fast del. Den kan användas vid svåra komplicerade projekt där det är svårt att räkna på hur stor inarbetningen kan bli eller när parterna inte riktigt kommer överens. Då kan en hög fast del vara en lösning. Sedan gäller nämndens beslut enbart de aktuella arbetsplatser och är inte på något sätt prejudicerande, säger Göran Tinglöv.

BI nöjda med nämnden

På Sveriges Byggindustrier (BI) tycker förhandlingschefen Mats Åkerlind att prestationslönenämnden hittills gjort ett bra jobb, att nämnden visat stor respekt för båda parter och inte gjort någon till vinnare.
Han tror att den höga fasta delen är vettig då slagen i ekonomin upp och ner blir mindre.
– Jag tror många är trötta på upp och nedgångarna. För stora svängningar är inte bra och en hög hävstång fungerar bara om det går bra. Går det dåligt vill ingen betala, säger Mats Åkerlind.

Nämnden – ett medlarbud

Prestationslönenämnden bildades vid senaste avtalsrörelsen. Det var medlarna som tog initiativet till en opartisk nämnd och syftet är att nämnden ska komma med en skiljedom i de fall parterna inte kan komma överens i en lönetvist. Ordförande i nämnden är Malte Eriksson från medlingsinstitutet. Där sitter även Åke Eriksson från Byggnads och Åke Bengtar från Sveriges Byggindustrier. Om inte parterna kommer överens om något annat kommer nämnden att försvinna när nuvarande Byggavtal går ut den 28 februari.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lönetvist löst på 12 byggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig