info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lön klar på konfliktbygge

Nittio procent fast lön. Resten till lika del avgjort av ekonomiskt resultat och inarbetad tid. Så sätts lönen på ett av Östergötlands stupstocksbyggen, efter avgörande i prestationslönenämnden.

Byggnadsarbetaren skildrade i senaste numret situationen i Östergötland där 200 byggnadsarbetare på NCC, Peab och Skanska går på stupstockslön. Vissa har gjort det i över två år. I grunden ligger meningsskiljaktigheter om hur lönen ska mätas. Byggnads vill värna ackordet som bygger på inarbetad tid, företagen vill att det ekonomiska resultatet ska få ökat inflytande över lönerna.

Nybildad nämnd avgjorde

Nu har den första av tvisterna, ett NCC-bygge som snart avslutas, avgjorts i prestationslönenämnden. På bygget jobbar åtta personer och stupstocksnivån har gällt i ett år.
Prestationslönenämnden som inrättades i senaste avtalsrörelsen ska hitta sätt att betala ut lön när parterna kört fast. I nämnden sitter personer med bakgrund på Byggnads, Sveriges Byggindustrier och Medlingsinstitutet. Beslutet gällande bygget som ingår i den infekterade tvisten i Östergötland är nämndens första beslut någonsin.

Nittio procent fast lön

I beslutet har nämnden utgått från företagets, alltså NCCs, förslag på hur lönen ska mätas. Dan Lindell, löne- och avtalsansvarig, på Sveriges Byggindustrier säger att man kommit fram till en mätmetod där 90 procent utgörs av fast lön medan de sista tio procenten påverkas till lika del av ekonomiskt resultat och inarbetad tid.
– Det vi hoppas nu är att det hjälper oss att hitta en mer normal situation med mer arbetsro i Östergötland, säger han.

”Inte prejudicerande”

Conny Delerud, ombudsman på Byggnads i Östergötland, säger att nämndens beslut går mer på arbetsgivarens linje än på Byggnads. Han säger att det innebär en något högre garantilön och att det kommer visa sig den närmsta månaden vad det innebär i mätningsdelen. Han poängterar att beslutet bara gäller ett enskilt bygge, att det inte ska vara prejudicerande för de andra byggena i regionen. Fler av dem väntar också på ett avgörande i nämnden.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lön klar på konfliktbygge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig