info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO:krav på regler mot stress

73 procent av LO:s skyddsombud, däribland byggnadsarbetare, anser att ohälsa till följd av stress har ökat på deras arbetsplatser de senaste tre åren. Nu kräver LO regler mot stressen.

Psykisk ohälsa i arbetslivet fortsätter att öka, visar rapporter från LO, som därför tagit fram ett nytt handlingsprogram om psykiska och sociala hälsorisker i arbetsmiljön. Man vill bland annat se bättre arbetsorganisationer, bättre tidsplanering och mer möjlighet för anställda att påverka sin arbetssituation.
LO tycker att arbetsmiljölagen behöver förtydligas på det här området så att arbetsmiljöinspektörerna har verklig nytta av reglerna. LO vill därför ha en ny, övergripande, föreskrift om psykosociala hälsorisker och arbetets organisation.

En enkät gjord bland cirka 3 000 skyddsombud visar på en mycket utbredd stress som de anser beror på för hög arbetsbelastning. I studien kan inte just byggnadsarbetare redovisas för sig ännu, men det kommer att bli möjligt senare. LO:s utredare Carina Nilsson tror dock att problemen i byggbranschen följer övriga branscher.
– När jag talat med skyddsombud inom bygg talar de ständigt om de korta byggtiderna, där det inte finns några marginaler, säger hon.
Enkäten är en av flera rapporter som LO lagt fram om psykosocial ohälsa i arbetslivet. En annan av rapporterna visar att en ökning skett bland medlemmarna då det gäller sömnbesvär, ängslan och oro på grund av arbetet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO:krav på regler mot stress

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig