info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO-ordföranden manade till mobilisering inför valet

Med tre månader kvar till valet handlade LO-ordförandens tal på Byggnads kongress om högerpolitik som ett hot mot arbetarna och fackföreningsrörelsen. Hon menar att högerpolitiker vill försvaga facket bland annat genom att höja kostnaderna för a-kassan.

Wanja Lundby-Wedin pekar i sitt tal ut organisationsgraden, kollektivavtalen och den facklig-politiska samverkan som tre kännetecken, och tre styrkor, för LO.
Hon hävdar att högern nu vill försvaga facket genom att höja kostnaderna för bland annat medlemskap i a-kassan. Just avgiftsnivåernas betydelse har redan debatterats på kongressen, då beslut togs om höjningar av medlemsavgiften som ska ske de närmsta åren.

Lundby-Wedin säger
att man visserligen måste diskutera kostandsnivåer, men att det är viktigt att tydligt sända följande budskap utåt:
– Ni kan aldrig, aldrig ta död på svensk fackföreningsrörelse genom att göra det dyrare att vara med.
Hon slår fast att medlemmar som känner att de får ut mycket av medlemskapet är beredda att betala vad det är värt.
Gällande kollektivavtalen nämner hon att det finns önskningar inom högern om att försämra konflikträtten. Vidare tar hon upp att den stora frågan nu är för vilka de svenska kollektivavtalen ska gälla. Hon säger att det aldrig kan vara solidaritet att låta människor från andra länder komma hit och arbeta för sina hemländers, lägre, löner. Solidariteten beskriver hon i stället som att den har två riktningar. Dels handlar den om värna dem som kommer hit från andra länder, så att ingen behöver jobba för lägre löner än övriga arbetare i Sverige. Dels handlar den om att värna svenska arbetare mot en situation med dumpade löner.

Hon lovar Byggnads
fackföreningsrörelsens stöd i arbetet för lika villkor, och betonar vikten av att samtidigt arbeta mot diskriminering och främlingsfientlighet.
Slutligen talar Wanja Lundby-Wedin om den facklig-politiska samverkan och säger att vare sig partier eller fackförbund i Norden skulle vara så starka de är i dag utan den. Hon pekar på devisen ”Vi bygger för livet” på väggen bakom scenen, och säger att den även omfattar vad som kan åstadkommas samhällspolitiskt. Hon talar om att en högerseger i valet skulle innebära bland annat sänkta ersättningsnivåer för arbetare som av olika skäl inte är yrkesaktiva. Slutligen uppmanar LO-ordföranden kongressdeltagarna att, inför valet, visa att det är den egna politiken som ”leder in i framtiden”.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO-ordföranden manade till mobilisering inför valet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig