info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO och arbetsgivare säger nej till screening

Arbetsgivarna och LO är negativa till att införa screening enligt dansk modell på svenska arbetsplatser. Förslaget innebär att företag och arbetsplatser skulle gås igenom och betygssättas. Arbetsmiljöverket är däremot positivt.

Screening och smileys har blivit mycket omdiskuterade i Arbetsmiljösverige. Men frågan är, ska de införas på bred front här, som ett nytt förslag vill.
Idag prioriterar Arbetsmiljöverket tillsyn på arbetsplatser med högst risk. Till det kommer ärenden med skyddsombudsstopp, utredningar av allvarliga olycksfall, med mera. Men resurserna till detta har minskat. Under en treårsperiod har regeringen skurit ner med totalt 150 miljoner kronor, vilket inneburit cirka 100 färre arbetsmiljöinspektörer.

I samma veva har regeringen lanserat ett förslag enligt dansk modell, där alla arbetsställen gås igenom, screenas och betygssätts med grön, gul eller röd smiley på Arbejdstilsynets hemsida. Detta förslag har utretts och styrmedelsutredningen, föreslår att screening med delar av den danska modellen som förebild införs. För att ha motsvarande resurser som i Danmark krävs att antalet inspektörer i Sverige ökar från dagens cirka 280 till 1 000. Fullt utbyggt innebär systemet en kostnadsökning på cirka 800 miljoner kronor per år.

I sitt remissvar är Arbetsmiljöverket positivt till att testa det nya systemet, som man menar skulle höja medvetandet om arbetsmiljö och om det genomförs skulle ge mer resurser och fler nya inspektörer.
LO är skeptiskt till förslaget. Man välkomnar mer resurser till Arbetsmiljöverket och anser att det är nödvändigt att satsa mer pengar. Men man tycker att de ska användas till att förstärka tillsynen på de arbetsplatser som har värst arbetsmiljö, inte till en mer generell screening.”Att besöka samtliga företag för att avgöra huruvida det ska vara grönt, gult eller rött ljus, enligt den danska modellen, är inte ett effektivt system” skriver organisationen. Däremot kan man tänka sig en utveckling av den svenska modellen, med delar som visat sig bra i Danmark.

Också arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv är negativa till screeningförslaget. Inget har visat att screening och smileys har haft några positiva effekter på arbetsmiljön, anser de. Arbetsgivarna tycker också att förslaget generellt är för otillräckligt utrett.
Efter att denna remissrunda är klar, ska ett färdigt förslag läggas i slutet av november.
Men redan innan alla remissvar lämnats in, har regeringen beslutat starta ett pilotprojekt där screening ska testas i mindre skala från nästa år. Detta har mött kritik från såväl fack som arbetsgivare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO och arbetsgivare säger nej till screening

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig