info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO-mätning av fackliga intresset

Nästan var tredje medlem i Byggnads skulle kunna tänka sig ett fackligt uppdrag. Vad gäller läsning av den fackliga tidningen ligger Byggnads i topp i LO. Det visar en ny rapport.

Tretton procent av LO-medlemmarna svarar ja och femton procent kanske på frågan om de kan tänka sig att ta ett fackligt förtroendeuppdrag. 28 procent kan alltså tänka sig att tacka ja. Inom Byggnads är motsvarande siffra 30 procent.
Siffrorna kommer från den nypublicerade LO-rapporten ”Röster om facket och jobbet”. Den bygger på intervjuer med medlemmar inom LO, TCO och SACO.

Yngre mer intresserade

Enligt rapporten visar 25-29-åringar störst intresse för fackliga uppdrag. De vanligaste skälen till att man inte vill ta sig an uppdrag är ointresse och brist på tid. Endast en procent av LO-medlemmarna säger att ett skäl att tacka nej är att fackligt arbete kan ogillas av arbetsgivaren.
Fjorton procent av LO-medlemmarna och femton procent av Byggnads medlemmar hade verkligen ett fackligt uppdrag förra året.
En dryg tredjedel av medlemmarna inom såväl LO som Byggnads har varit på något fackligt möte under det senaste året.

Byggnadsarbetaren i topp

Undersökningen tyder på att Byggnadsarbetaren är en av de mest lästa fackliga tidningarna. Bland de nio LO-förbund som är redovisade uppger byggnadsarbetarna och målarna i högst grad att de läser sina tidningar. Två tredjedelar av dem läser större delen eller delar av tidningarna, de allra flesta i den sista tredjedelen bläddrar igenom dem. I LO i stort är det 56 procent av medlemmarna som uppger att de läser hela eller delar av sina tidningar.
Byggnadsarbetarna ligger däremot i botten när det gäller att söka facklig information via internet. 38 procent inom Byggnads har någon gång letat facklig info på nätet, vilket kan jämföras med 44 procent i hela LO och 56 procent om även TCO och SACO räknas in.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO-mätning av fackliga intresset

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig