info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO kritiserar invandringsregler

LO har i dag presenterat en rapport som är en lång sågning av systemet för arbetskraftsinvandring. Organisationen kräver att de drygt fyra år gamla reglerna rivs upp och skrivs om.

I december 2008 ändrades reglerna för arbetskraftsivandring. Bland annat togs arbetsmarknadsprövningen bort, ansökningarna om arbetstillstånd bedöms därmed inte längre utifrån om det råder brist på arbetskraft i det aktuella yrket.
Enligt LO har regeländringarna bidragit till att människor luras och utnyttjas på arbetsmarknaden. I rapporten konstateras att de arbetstillstånd som ökat efter regeländringarna främst gäller yrken där det inte råder brist på arbetskraft. LO skriver att vissa arbetsgivare ändå kan uppleva brist, eftersom de erbjuder så dåliga villkor så att ingen som vet vad som normalt sett gäller i Sverige skulle säga ja. Man vill nu ha regler som försvårar för sådana företagare att rekrytera från andra länder.

”Vanligt att sälja tillstånd”

LO har inga siffror, men hävdar att det är mycket vanligt att arbetare får köpa sina arbetstillstånd. ”Även vid en försiktig bedömning är det troligt att mer än hälften av arbetstillstånden på LOs område är förmedlade mot betalning” skriver rapportförfattarna.
I rapporten föreslås en rad förändringar, bland annat dessa:

  • LO vill återinföra en arbetsmarknadsprövning som sköts av myndigheter.
  • I dag kan arbetskraftsinvandrare inte få permanent uppehållstillstånd förrän efter fyra år. LO vill ge dem som fått fasta jobb permanenta uppehållstillstånd direkt.
  • I dag är arbetstillståndet knutet till en arbetsgivare. LO menar att det skapar en beroendeställning och vill att arbetarna ska vara fria att byta jobb.
  • När Migrationsverket ska pröva ansökningar om arbetstillstånd lämnar arbetsgivaren uppgifter om vilka villkor som ska gälla, LO vill att de uppgifterna ska ha formen av ett juridiskt bindande anställningskontrakt.
  • LO vill också ha en obligatorisk seriositetsgranskning av arbetsgivarna som vill anställa.

”Ett otidsenligt synsätt”

Svenskt Näringsliv håller med om att bör vara lättare att få permanent uppehållstillstånd och om att man bör vara fri att byta jobb. Men i övrigt kritiserar arbetsgivarna LOs förslag.
Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, skriver i en kommentar till LO-rapporten att LO har ett otidsenligt synsätt som hindrar svenska företag från att konkurrera internationellt. Detta apropå LOs krav på att arbetsmarknadsprövningen återinförs.

Vill ha bättre kontroller

Karin Ekenger skriver att ingen kan bedöma bättre än arbetsgivaren själv vilka behov som finns. Vidare skriver hon att arbetsgivare redan är skyldiga att erbjuda villkor enligt kollektivavtal eller praxis i branschen. Det som behövs för att försäkra sig om att reglerna följs är, enligt Svenskt Näringsliv, ökat myndighetssamarbete runt kontroller av efterlevnaden.
Sedan de omdebatterade reglerna infördes 2008 har totalt ca 70 000 arbetstillstånd utfärdats. 1734 av dem gäller jobb inom bygg eller anläggning.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO kritiserar invandringsregler

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig