info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO-kongress: startar välfärdsprojekt

Många motioner till LO-kongressen handlar om att återställa den svenska välfärdsmodellen.

Nedskärningarna under 1990-talet beskrivs som orättvisa och som hot mot idén om en gemensamt finansierad välfärd.
Byggnads avdelning i Stockholm vill till exempel stoppa privatiseringarna, slopa egenavgifterna och höja ersättningstaken. Byggnads i Östersund vill avskaffa karensdagen i sjukförsäkringen. Avdelningarna i Stockholm, Malmö, Göteborg, Lund och Östersund vill återställa arbetsskadeförsäkringen till de regler som gällde före 1993.
LO:s styrelse håller med om beskrivningen av nedskärningarna. De nu snabbt stigande kostnaderna för sjukförsäkringen lyfts fram som ett exempel på att besparingar kan få motsatt effekt. För att påverka den framtida politiken vill LO starta ett så kallat förbundsgemensamt projekt när det gäller välfärdsfrågor.
Arbetsskadeförsäkringen vill LO-styrelsen ställa krav på redan vid kongressen. Återinförande av arbetsskadesjukpenning som också ska utgå från första sjukdagen, utan karensdag är ett exempel på det.
LO avvisar konsekvent krav på avtalslösningar på välfärdsområden där man anser att generell, lagstiftad välfärd ska gälla. Det enda undantaget är pensionerna. Där är motionärer och LO-ledning överens om att det nya pensionssystemet kommit för att stanna. Kraven på mer pengar till avtalspensioner får därför ett visst stöd av LO-styrelsen. Styrelsen säger också nej till ett krav från Byggnads i Skellefteå om att avtalspensionen ska garantera 78 procent av yrkesinkomsten. Det skulle innebära en återgång till det gamla pensionssystemet, menar LO.
Byggnads i Helsingborg vill höja avgångsersättningen, AGB, i avtalsförsäkringen. LO säger inte entydigt ja men håller med om att reglerna behöver ses över. Däremot är LO:s styrelse beredda att direkt sätta sig i förhandlingar om förbättrat efterskydd i arbetsmarknadsförsäkringarna till exempel för personer som varit föräldralediga. Kravet kommer från Byggnads i Östersund.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO-kongress: startar välfärdsprojekt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig