info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Liten medlemsökning när ungdomar byter grupp

Antalet hel- och halvbetalande medlemmar i Byggnads ökade i september med 1,7 procent. Ökningen beror på att de byggelever som gick ut gymnasiet i våras nu flyttas över till gruppen med betalande medlemmar.

Antalet helbetalande medlemmar, alltså de medlemmar som är heltidsarbetande och har jobb, minskade något i augusti. Men samtidigt skedde en kraftig ökning av antalet halvbetalande, från 5786 till 7391 personer.

Bland de halvbetalande finns bland andra deltidsarbetande, men även alla under 21 år betalar halv avgift. Att den gruppen har ökat kraftigt nu beror på att de ungdomar som gick ut byggprogrammet i våras och då hade fritt medlemskap nu har flyttats över till gruppen som betalar halv avgift. Sammantaget innebär detta att antalet medlemmar som betalar hel eller halv avgift ökade från 82142 till 83578 under september.

Det totala antalet medlemmar i förbundet sjönk under september med 514 personer, då är även de som betalar grundavgift (exempelvis pensionärer) och de som har kostnadsfritt medlemskap inräknade. Totalt under året har Byggnads medlemsantal minskat med 1077 personer.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Liten medlemsökning när ungdomar byter grupp

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig