info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
BluebeamMAN V11-12

"Leder till färre inspektioner"

Arbetsmiljöverkets distrikt halveras. De går från tio till fem. Antalet lokalkontor minskas. Inom Byggnads finns en stark kritik mot och oro inför förslaget.

Dagens tio distrikt ska minskas till fem regioner, enligt ett nytt förslag till omorganisation av Arbetsmiljöverket. Dessutom blir filialerna, lokalkontoren, färre. De går från sjutton till elva. Nytt är också att inspektörerna ska övergå från att vara specialister inom olika branscher, till exempel byggbranschen, till att bli allmäninspektörer.
Beslut väntas under hösten och förslaget är tänkt att träda i kraft den första januari 2014. En orsak till förändringen är de nedskärningar som regeringen gjort på Arbetsmiljöverket under flera år. Verket har också krav på sig att effektivisera med tio miljoner kronor per år, både i år och nästa år.

”Leder till färre inspektioner”

Byggnads är starkt kritiskt mot omorganisationen och de krympande resurserna.
– Detta leder till färre inspektioner och kontroller, samtidigt som vi efterfrågar fler. Folk dör ju på sina arbetsplatser, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.
Han hänvisar till den senaste tiden dödsolyckor, där fyra personer förlorat livet och till ett arbetsliv där allt färre har kollektivavtal och ordnade arbetsförhållanden.
Han är kritisk till förslaget att specialiseringen ska upphöra bland inspektörerna.
-Det är helt fel väg att gå. Man måste ha folk som kan branschen, säger han.

”Nu får det vara nog”

Också ute i regionerna finns en stor oro för förändringarna. Det gäller inte minst i norra Sverige. I det som föreslås bli distrikt Nord har det tidigare funnits regionkontor i Umeå, Härnösand och Luleå, samt ett filialkontor i Östersund. Enligt förslaget blir bara Umeå kvar som regionkontor, med filialer i Luleå och Sundsvall. Kontoren i Härnösand och Östersund läggs ner.
Detta drabbar byggbranschen som är utspridd extra hårt, anser Jim Sundelin, ordförande för Byggnads MellanNorrland.
-Nu får det vara nog med neddragningar på Arbetsmiljöverket. Det här förslaget löser ingenting. Tvärtom. Det blir bara längre att åka för inspektörerna, samtidigt som det byggs i hela regionen, säger han.

Oro inom Arbetsmiljöverket

Också inom Arbetsmiljöverket finns på flera håll en oro inför konsekvenserna av omorganisationen och framtida neddragningar. Den nya organisationen innebär en minskning av antalet chefer och administratörer. Då det gäller region Nord flaggar man i utredningen också för att det på sikt kan bli nedskärningar av antalet inspektörer för att befolkningsunderlaget inte är tillräckligt stort. Det kan röra sig om en minskning med ett tiotal inspektörer från dagens 36.
– Vi har ett otroligt stort område att täcka. Vi kommer inte att kunna vara ute på arbetsplatserna lika ofta, säger Anita Israelsson, tillsynsdirektör Arbetsmiljöverket i Norrbotten.
Byggnadsarbetaren återkommer med kommentarer om omorganisationen från verkets blivande inspektionschef.

Annons
ExpanderaMera 640×240 V11-14
arrow_forward Senaste nytt
Annons
LBrador 250×600 V9-20