info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Laval begär resning i Högsta domstolen

Det lettiska företaget Laval un Partneri menar att arbetsdomstolen (AD) begick allvarliga rättegångsfel när domstolen inte stoppade Byggnads blockad. Företaget begär därför resning i Högsta domstolen (HD).

Under dagen, den 5 januari, kommer Anders Elmér, juridiskt ombud för Laval un Partneri, att lämna in en resningsansökan till HD. Orsaken är att man anser att AD var skyldig, enligt EG-rätten, att begära ett utlåtande från EG-domstolen inför beslutet att inte häva Byggnads blockad.
I AD:s beslut att inte häva blockaden förs ett resonemang om blockaden kan anses strida mot EG-rätten. AD menar att det inte är sannolikt att stridsåtgärderna står i strid med EG-rätten.

Det är det resonemanget som Laval nu menar är juridiskt ohållbart. AD ska inte göra en prövning av sannolikheten, menar Elmér, utan är i stället ålagd, enligt EG-rätten, att begära ett utlåtande från EG-domstolen.
AD är högsta beslutande instans i tvisten om blockaden. Domen kan alltså inte överklagas. Däremot kan man begära resning i ärendet hos HD, vilket Laval nu gör. Laval begär också att HD beslutar att upphäva blockaden medan frågan hanteras i EG-domstolen.

Enligt Byggnads juridiska ombud, Sven Erfors, är det mycket ovanligt att det begärs resning i mål som avgjorts av AD.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Laval begär resning i Högsta domstolen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig