info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lättnad över fällande dom

-Min klient känner en lättnad över att tingsrätten valt att lägga ansvaret för olyckan någonstans, det vill säga hos den ansvariga konstruktören. Men hon tycker att skadeståndet är för lågt, säger Anton Strand, målsägarbiträde för änkan och barnen till montören Arbnor Dacic som omkom i Kistaraset.

Anton Strand anser att domen är viktig genom att den lägger fast ett ansvar för olyckan och skadorna. Ett ansvar som tingsrätten anser vilar på konstruktören bakom den balk som blev för tunn, vilket orsakade raset. Men han anser också att fler skulle ha fällts.
-Det gäller framförallt arbetsledaren på plats, säger han.

Den omkomne montören Arbnor Dacic lämnade en hustru och två barn efter sig. Efter fredagens dom var Anton Strand i kontakt med sin klient. Förutom den lättnad hon känner efter domen, finns också en besvikelse över skadeståndet.
– Det är alldeles för lågt för att ens i någon mån kompensera det psykiska lidande de utsatts för.
Anton Strand hade yrkat på sammanlagt 75 000 kronor totalt till familjen, fördelat på tre personer. Nu säger istället Solna tingsrätt att familjemedlemmarna är berättigade till 40 000 kronor per person för sveda och värk.
-Detta är inte tillräckligt även om tingsrätten lagt skadeståndet högre än vad som är normalt, säger Anton Strand.

Genom att familjen tidigare via försäkringar fått ersättning som avräknas de 40 000 kronorna ska konstruktören betala sammanlagt 46 200 kronor till dem.
Anton Strand säger att han aktivt kommer att arbeta för att skadeståndsnivåer ska höjas och han ser ett positivt tecken i att två nämndemän i domen angav en skiljaktig mening och ville att familjen skulle få de 75 000 kronorna han begärt.
En av dessa nämndemän hade också ytterligare en skiljaktig mening. Hon ansåg att den nu friade arbetsledaren skulle dömas för arbetsmiljöbrott, vilket också skulle lett till att Ruukki, som ansvarade för monteringen, skulle dömts att betala företagsbot.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lättnad över fällande dom

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig