info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lång väntan på a-kassa för Norgejobbare

Hemvändande svenskar som blivit arbetslösa, riskerar att stå utan inkomst i flera månader på grund av långa handläggningstider på arbetsförmedlingen i Norge och på a-kassan i Sverige. - De som ringer till oss är förtvivlade. Någon har till och med berättat att man överväger att börja sälja sina saker på blocket, säger Kjell Olsén, rådgivare på Grensetjänsten.

Norge har liksom Sverige drabbats av lågkonjunktur och många svenskar sägs upp och återvänder hem som arbetslösa.
Problemet är att a-kassan här i Sverige inte kan börja behandla de arbetslösas ansökan om a-kasseersättning, innan man fått EES-intyg från Norge som visar att den arbetslöse varit försäkrad och arbetat i landet.
Detta EES-intyg utfärdas av norska arbetsförmedlingen (NAV), som för tillfället har en handläggningstid på upp till tolv veckor.
– De som bor i Sverige är dubbelt drabbade eftersom handläggningen på a-kassan i Sverige dessutom kan dra ut på tiden. Hur många har en buffert på 3-5 månadslöner? frågar sig Kjell Olsén, rådgivare på svensk-norska informationstjänsten Grensetjänsten.

På en månad kontaktar 4 500 personer grensetjänsten via mejl, telefon, hemsidan, brev eller genom personliga möten.
Många av dem som kontaktar grensetjänsten är bygg- och anläggningsarbetare som blivit permitterade eller uppsagda. Det finns inga uppgifter på hur många det är som blivit uppsagda, men enligt uppgifter från norska myndigheter finns det idag cirka 1000 permitterade svenskar i Norge.
– Varje dag tar jag emot samtal från byggjobbare som vill få hjälp. En del är desperata, säger Kjell Olsén. 
De långa handläggningstiderna i Norge beror på att norska arbetsförmedlingen inte har haft beredskap att ta emot alla utländska arbetare som plötsligt började sägas upp i samband med lågkonjunkturen. Norge har också tagit emot många byggnadsarbetare från Polen och forna östeuropa de senaste åren.

– Från det att en ansökan är komplett, kan det ta upp till tolv veckor att få E 301 utfärdad (EES-intyget, reds anm). Många gör felet att de missar att skicka in alla papper. Varje komplettering tar tid. Allt måste skickas med brev. Brevgången över gränsen tar tid, säger Kjell Olsén.
Byggnads a-kassa har från och med maj i år särskilda EES-handläggare som bland annat tar hand om ansökan om ersättning från hemvändande svenskar. När en ansökan kommer in med ett EES-intyg från Norge kan det ta ytterligare en månad innan den första ersättningen betalas ut, även om ansökan är helt komplett och inga fler handlingar behöver skickas in.

– Det tar ett par veckor  innan det första a-kassekortet kommer till oss. Sedan kan det dröja ytterligare två veckor på grund av att datakörningsrutiner och utbetalningsrutiner sker på vissa dagar, säger Maria Nilsson, EES-handläggare på Byggnads a-kassa.
I Norge blir man automatiskt med i arbetslöshetsförsäkringen när man anställs. Det är arbetsgivaren som normalt sett betalar till försäkringen, (om det är en seriös arbetsgivare).
Vid hemkomsten till Sverige har man rätt till en omedelbar återgång till svensk a-kassa och kan även få ersättning direkt, eftersom den arbetade tiden i ett annat EES-land kan sammanläggas för att uppfylla villkoren för arbetslöshetsförsäkring i Sverige.
– En del glömmer att de måste söka inträde i a-kassan på nytt när de kommer till Sverige. Men det är viktigt att göra det direkt när man kommer hem som arbetslös, säger Marita Lemonaho på Byggnads a-kassa.

Grensetjänsten arbetar aktivt med att lösa gränshinder mellan Sverige och Norge. Tjänstemännen på Grensetjänsten har uppmärksammat regeringen på problemet med de långsamma handläggningsrutinerna.
-Det är konstigt att man 2009 ska skicka en massa papper fram och tillbaka över riksgränsen. Varför kan man inte göra detta elektroniskt? Man borde se över rutinerna, det måste gå, säger Kjell Olsén.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lång väntan på a-kassa för Norgejobbare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig