info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Landshövding positiv till pendlingsstöd

Många och långa överklaganden av planer och bygglov är ett av hindren för ett ökat bostadsbyggande.

Det säger landshövding Ulf Adelsohn, som i fredags överlämnade en lägesrapport om bostadsbyggandet till biträdande finansminister Lars-Eric Lövdén.
Adelsohn försöker på regeringens uppdrag hitta vägar att öka bostadsbyggandet i Stockholm.
Stockholms befolkning ökar med 15 000-20 000 personer per år, samtidigt som produktionen av nya bostäder ligger på en låg nivå.
Processen från plan till byggstart behöver snabbas på, menar Adelsohn, och föreslår att rätten av överklaga begränsas genom att prövningstillstånd införs, alternativt att det ska kosta att överklaga i mer än en instans.
Andra hinder för ett ökat bostadsbyggande, är enligt Adelsohn bristen på vägar och bristen på byggnadsarbetare.
-Jag tillstyrker varmt Ams förslag om försöksverksamhet med pendlingsstöd för byggnadsarbetare, säger Adelsohn.
Byggnads och Byggentreprenörerna diskuterar just nu möjligheten till ett särskilt pendlingsstöd för arbetslösa byggnadsarbetare och ska inom kort ha ett möte med näringsdepartementet om detta.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Landshövding positiv till pendlingsstöd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig