info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lägre arbetslöshet under närmaste halvåret

Arbetslösheten bland landets byggnadsarbetare kommer att minska under de närmaste sex månaderna. På ett års sikt kommer sysselsättningen att ligga kvar på en oförändrad nivå.

Det är Byggnads länsplanerare som gjort en bedömning av hur arbetsmarknaden kommer att se ut för byggnadsarbetarna under det närmaste året. De har utgått från sin kännedom om den lokala byggmarknaden och planerade byggprojekt med igångsättning under perioden.
Enligt Byggnads utredningsenhet, som sammanställt uppgifterna, kommer den totala arbetslösheten att bli cirka åtta procent under en stor del av år 2002. Under nästa vinter förväntas arbetslösheten hamna på ungefär elva procent.
Enligt prognosen kommer de stora regionala skillnaderna att kvartstå under perioden. Precis som tidigare är det främst i storstadsregionerna och de södra delarna av landet som arbetslösheten kommer att bli låg, medan den kommer att ligga kvar på en högre nivå i framför allt Norrland.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lägre arbetslöshet under närmaste halvåret

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig