info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lagrådet ger besked om Laval-förslag

Lagrådet ska på måndag ge sitt yttrande om Laval-förslaget strider mot den svenska grundlagen. Sedan ska konstitutionsutskottet (KU) ta ställning till om riksdagsomröstningen om Laval ska skjutas upp ett år.

Många fackförbund har protesterat mot Laval-förslaget, däribland Byggnads som anser att det öppnar upp för löne- och villkorsdumpning.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet anser dessutom att förslaget begränsar de fri- och rättigheter som finns angivna i Regeringsformen.
Oppositionen anser att enligt förslaget får fackliga stridsåtgärder, mot utländska arbetsgivare som utstationerat arbetstagare i Sverige, endast vidtas under strikt givna förutsättningar. Det försvårar för de fackliga organisationer att teckna kollektivavtal.
Beslut om lagförslag, som begränsar föreningsfriheten, kan enligt regeringsformen (RF) skjutas upp ett år. Det kallas då vilandeförklaring.
Men om Lavalförslaget istället anses begränsa strejkrätten, finns det enligt RF inget utrymme för en vilandeförklaring. Så KU ska pröva om det Laval-förslaget ska prövas mot föreningsfriheten eller strejkrätten.
På måndag kommer lagrådet att ge ett besked som sedan konstitutionsutskottet ska ställning till.
Om KU kommer fram till Laval-förslaget ska skjutas upp, krävs det fem sjättedels majoritet i riksdagen för att stoppa vilandeförklaringen.
Om KU anser att vilandeförklaring inte behövs så röstar riksdages som planerat, den 4 mars och då är det majoritetens utslag som gäller.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lagrådet ger besked om Laval-förslag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig