info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lagkrav på PCB-sanering

Regeringen vill ställa krav på att husägare sanerar byggnader med PCB i. Ämnet, som kan ge bland annat hormonrubbningar, finns i byggnader från 1957-1972.

Sedan 1978 är PCB, som tidigare fanns i bland annat fogmassa, förbjudet i Sverige. Nu vill regeringen också ha en förordning som gör fastighetsägare skyldiga att sanera bort rester av ämnet. Enligt regeringskansliets pressmeddelande finns det kvar ungefär 300 ton PCB i fogmassor, och fogarna läcker.

Ämnet kan orsaka
fertilitetsskador, samt påverka barns mentala utveckling och förloppet av cancersjukdomar. Halterna har sjunkit sedan förbudet infördes, men fortfarande har exempelvis många feta östersjöfiskar för mycket PCB i sig.

Ämnet användes mycket under miljonprogramsbyggena. Det föreslagna kravet på inventering och sanering ska gälla fastigheter som är byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973. Om mängden PCB överstiger 0,05 viktprocent ska fastigheten saneras, men kraven gäller inte en- eller tvåbostadshus.

Regeringen har skickat sitt förslag på en ny svensk förordning till EU-kommissionen och till världshandelsorganisationen WTO, och måste nu avvakta deras yttranden. Kommissionen och WTO har tre månader på sig att lämna synpunkter på förslaget. De kan komma med invändningar mot förslag som de anser skapar handelshinder.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lagkrav på PCB-sanering

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig