info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lagen kan hjälpa oseriösa företag

Upphandlingsreglerna ska ge alla rätt att konkurrera på lika villkor. Men de kan också göra det svårt att välja bort någon som gjort bort sig. Stockholms stad fick fel i rätten två gånger då de nobbat ett bolag från härvan i Söderledstunneln.

En privat beställare kan välja bort ett företag som samarbetet funkat dåligt med. Något som inte är lika självklart för landets kommuner.
– Är du en offentlig beställare har du en begränsad valmöjlighet. Har entreprenören lägst pris eller mest ekonomiskt fördelaktigt bud, då måste du ta budet om det uppfyller alla krav, konstaterar advokaten Maria Pedersen, som jobbar med upphandlingsfrågor.

Rubbat förtroende
Ett av företagen i härvan i Söderledstunneln har efteråt hamnat i flera tvister med Stockholms stad när de budat på nya uppdrag. Det började med ett kontrakt som de hade fått redan innan härvan avslöjades. Åklagaren tror att kontraktet, en renovering av Sergels torg i Stockholm, var en belöning för att en av företagets ägare medverkat i tunnelhärvan.
När det var klart att företaget fått uppdraget skickade en annan inblandad i härvan ett sms om att upphandlingen gjorts ”enligt plan deg”. Men när det avslöjats vad som skett i tunnelprojektet hävde staden kontraktet, med hänvisningen till brottsmisstankarna. I hävningen slogs fast att förtroendet för företaget nu var ”fundamentalt rubbat”.
Maria Pedersen företrädde sedan staden i en tingsrättstvist där företaget hävdade att staden inte hade rätt att häva kontraktet. Företaget poängterade att den misstänkte mannen hade fått lämna styrelsen. Å andra sidan ägde han fortfarande nästan halva företaget.
Tvisten slutade i en förlikning i våras.

Fortsatte buda
Oavsett stadens besked om att förtroendet var ”fundamentalt rubbat” fortsatte företaget att buda på nya projekt. Upprepade gånger försökte kommunens förvaltningar stänga ute företaget från budgivningar.
Vid två tillfällen använde exploateringskontoret brottsmisstankarna som argument, även om man huvudsakligen pekade på brister i helt andra entreprenader. Förvaltningsrätten slog fast att staden inte kunde utesluta företaget då bristerna i de tidigare entreprenaderna inte varit allvarliga nog, brottsutredningen om tunnelhärvan fäste man ingen vikt vid.
Andra gånger fick Trafikkontoret rätt då de uteslutit företaget på grund av att man inte presenterat relevanta referensuppdrag.
Nu säger avdelningschefen Lars Jolérus att det inte finns någon anledning att utesluta företaget på grund av tidigare tvister, att tvisterna är utagerade.

TEXT: JENNY BERGGREN & PETER LEANDER

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lagen kan hjälpa oseriösa företag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig