info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kräver nytt svar om gasvarnarna

Arbetsmiljöverket nöjer sig inte med svaret från LKAB om deras inställning på gasvarnarna som ska varna för farligt höga halter av avgaser. Verket vill att larmvärdet ska sänkas.

Byggnadsarbetaren berättade i nr 14 om att anläggningsarbetare riskerar att exponeras för farligt höga halter av giftiga ämnen vid LKABs gruvanläggningar. Orsaken är att de personliga gasvarnarna är inställda så att de reagerar först då utsläppen från dieselavgaser når högt över gränsvärdet.
Arbetsmiljöverket har tidigare varit kritiskt och ifrågasatt detta. LKAB svarade verket att man gjort mätningar av luften för gruvpersonal i Malmberget och att man inte ser någon akut risk för att medarbetare överskrider det hygieniska gränsvärdet. Företaget lovade flera förbättringar men ingen sänkning av larmvärdet.
Men Arbetsmiljöverket är fortsatt kritiskt till det höga larmvärdet på varnarna. I ett nytt brev till företaget anser man att det är olämpligt att behålla dagens larmvärde och att försiktighetsprincipen bör styra vilka värden som ska ställas in på mätutrustningen. Före den 1 januari 2013 ska företaget redovisa till Arbetsmiljöverket varför gränsvärdet på 1 ppm inte används i gaslarmen.
– Vi får se vad de svarar. Annars kan man överväga om man ska driva frågan vidare, säger arbetsmiljöinspektör Jan Andersson.

Kan inte utsätta för risker

Också Byggnads är kritiskt till att det högre larmvärdet används.
– Jag tycker att larmvärdet ska vara detsamma som gränsvärdet, att man ska gå på försiktighetsprincipen. Vi kan inte låta människor bli utsatta för risker som gör att de att kan bli sjuka, säger regionala skyddsombudet Joakim Sewä.
Det hela handlar om dieselavgaser. Där finns det farliga ämnet kvävedioxid som mäts i ppm. Enligt det nationella gränsvärdet får man utsättas för maximalt 1 ppm under åtta timmar. Men på LKABs gruvor i Kiruna och Malmberget är larmvärdet satt till 2 ppm. Det betyder att arbetare skulle kunna ligga på 1,8 ppm, en fördubblad risk, under en arbetsdag utan att det upptäcks.
Forskare har dessutom slagit larm om att dagens gränsvärde i sig är för högt och inte skyddar mot sjukdomar.
Hos LKAB omfattas både gruvarbetare och anställda hos byggentreprenörer av samma larmvärde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kräver nytt svar om gasvarnarna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig