info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kräver miljoner efter dödsolycka

Åklagaren begär villkorlig dom och böter för tre åtalade och miljonbelopp i företagsbot. Det framgick då rättegången avslutades om olyckan där snickaren Joacim Björk dog.

Under tre rättegångsdagar har Helsingborgs tingsrätt försökt reda ut vad som ledde till olyckan den 23 mars 2010. Då föll ett väggelement på 2,6 ton över Joacim Björk när han, intet ont anande och som han blivit tillsagd, lossade stag till ett väggelement. Elementet stod helt fritt och föll.
Åklagare Lars Magnusson har åtalat tre personer för olyckan, två arbetsledare på Strängbetong och en ansvarig konstruktör. Han begär två miljoner kronor i företagsbot vardera av de inblandade företagen, Strängbetong och OM Design AB.

Skulle tagit ansvar

Arbetsplatsen där olyckan inträffade, nya häktet i Helsingborg, drevs av Peab. Men ritning, tillverkning och montering av elementen gjordes av Strängbetong. Företaget hade tagit in en ansvarig konstruktör som ledde arbetet med att rita elementen. Lars Magnusson hävdar att samtliga åtalade på ett brottsligt sätt åsidosatt sina skyldigheter och att det lett till dödsolyckan.
– Om de inblandade tagit sitt ansvar och kontrollsystemen fungerat hade man kunnat hindra olyckan, säger han.

Många fel

Enligt åklagaren gick det snett i flera steg, både på ritstadiet och arbetsplatsen. Det började med att dubbar eller andra infästningar för elementet aldrig fanns med i grunddokument från Strängbetong. Felet följde med då den som ritade elementet kopierade in dessa uppgifter till sin ritning. Ritaren upptäckte sedan aldrig detta fel och ritade själv aldrig in några dubbar. I nästa steg lade handläggande konstruktören in kommentarer om förbättringar av ritningen, men upptäckte aldrig att det saknades infästning. Elementritaren skulle gjort en egenkontroll och fyllt i en checklista för att se att allt fanns med. Han gjorde dock aldrig det och den ansvarige konstruktören begärde heller inte in någon checklista. Ritaren gjorde klart elementhandlingen och elementet gick i produktion.

Tillverkades utan fästen

Det tillverkades utan dubb eller annan infästning, i enlighet med ritningen. Sedan kom elementet ut på arbetsplatsen.
– Men ingen i arbetsledningen hade någon speciell plan för hur det skulle förankras, trots att detta var ett speciellt element, säger Lars Magnusson. Det monterades, men satt fast med enbart stag och stod i övrigt helt löst. När montörerna lade på plattan till bjälklaget över, förstod de att väggelementet skulle komma att sitta fast i enbart stagen. En av montörerna har berättat att han slagit larm till montageledarna, något dessa förnekat. Arbetsledningen avsynade sedan åtgärderna och olyckan inträffade då Joacim Björk fick i uppdrag att ta ner stag.

Förnekar brott

I flera steg ute på arbetsplatsen menar åklagaren att arbetsledarna borde sett riskerna och hindrat olyckan.
Men både de enskilda åtalade och företagen förnekar att de gjort något fel. Konstruktören har bland annat försvarat sig med att han inte hade det ansvar åklagaren hävdar och inte ensam kunde kontrollera ritningarna för de nära
4 000 elementen. Arbetsledarna menar att ansvaret ligger tidigare i händelsekedjan. De trodde att de element som kom ut var riktiga och arbetade efter det. Enligt Strängbetong har arbetsledarna följt de regler och kontrollfunktioner som fanns.

Betalar skadestånd

Under sista rättegångsdagen framkom att Strängbetong bestämt sig för att betala 40 000 kronor vardera i skadestånd till fyra personer i Joacim Björks familj, oavsett hur det går i rättegången. Det är den summa familjens företrädare begärt av de åtalade.
– Familjen har lidit skada oavsett hur det straffrättsliga ansvaret bedöms. Därför vill företaget betala ersättningen, säger Björn A Samuelson, Strängbetongs advokat.
Dom faller den 20 april.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kräver miljoner efter dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig