info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kräver mer för beredskap

Höjt bergrumstillägg, höjd beredskapsersättning och lön som till resten av laget till kran- och maskinförare. Det kräver Byggnads på entreprenadmaskinavtalet.

I dag växlar Byggnads krav med arbetsgivarna gällande sitt femte och sista kollektivavtal, entreprenadmaskinavtalet.
De yrkanden som överlämnats till Maskinentreprenörerna gäller bland annat höjda bergrumstillägg och höjd beredskapsersättning. Byggnads hänvisar dels till att ersättningarna är högre i Sekos maskinföraravtal och dels till att beredskap är ett ingripande inslag i arbetstagarnas fritid.
Vidare vill man ha inskrivet i avtalet att ordinarie arbetstid ska ligga mellan 05.00 och 22.00 under måndag till fredag.

3,2 procents löneökning

Lönekraven är desamma som på alla andra avtal; 3,2 procent och minst 800 kronor.
Byggnads vill att avtalet blir tydligare med att prestationslön är huvudregel. Ett krav är att fördelningstalet höjs för städare och ett annat, som känns igen från kraven på byggavtalet, att kran- och maskinförare ska ersättas på samma sätt som resten av arbetslaget.
Facket vill också skärpa principen om lika lön då en arbetare med tid- eller månadslön lånas ut till annan arbetsplats. Arbetaren ska ha samma lön som övriga på arbetsplatsen hen lånas ut till, såvida det inte innebär en försämring.

Satsningar på mångfald

I dag ger avtalet rätt till 38 timmars arbetstidsförkortning på ett år, facket tycker att den ska ökas till 40 timmar. Man vill också införa ett friskvårdsbidrag på 2500 kronor om året samt öka avsättningen till avtalspensionen.
Byggnads yrkar vidare på skärpta regler för hur företag ska anmäla till facket då de anlitar underentreprenörer.
Krav som känns igen från Byggnads yrkanden gällande andra avtal gäller att pengar ur produktionen ska satsas på mångfald och jämställdhet och att Byggnads ska få större mandat att avbryta övervaknings- och kontrollåtgärder från arbetsgivarens sida.
Vi återkommer gällande vad arbetsgivarna Maskinentreprenörerna krävt. Men klart är att de redan innan jul gick ut med samma besked som övriga byggarbetsgivare; att de inte kommer acceptera löneökningar över den nivå som industrin enas om. Industrifacken har lägre lönekrav än Byggnads.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kräver mer för beredskap

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig