info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Krav på utredning om primer

Det behövs en ordentlig utredning om hälsoriskerna med primer. Materialen behöver både analyseras och mätningar göras på arbetsplatserna. Därför söker Byggnads avdelningar i Västsverige ersättning från förbundet för att utreda riskerna.

Bakgrunden är att två plattsättare blev sjuka när de jobbade med fuktskydd i ett badrum. De tyckte att produkten luktade ovanligt starkt och de blev illamående och yra. Huvudvärk och bakrus är andra symptom. Tillverkaren Höganäs gjorde en analys utan att anse sig ha hittat någon anledning till problemen. Däremot blev det känt att produkten bland annat innehåller styrén och lösningsmedlet dekan. Men den undersökningen är långtifrån tillräcklig. Dels är Höganäs en part i målet och dels vet ingen vilka halter byggnadsarbetarna blivit utsatta för på arbetsplatsen vid det aktuella tillfället.
– Vi nöjer oss naturligtvis inte med det som kommit fram hittills. Vi måste gå vidare, säger Kurt Eliasson, på Byggnads i Borås.
Därför tog Byggnads i Borås initiativet till ett möte med plattsättarna, representanter för yrkesmedicin, yrkesinspektionen, Sveriges provnings-och forskningsinstitut, (SP), med flera. Samtliga inblandande tycker att riskerna med primer, både den senast aktuella och andra liknande produkter, måste utredas mer. Det nuvarande förslaget är att välja ut fem produkter, tätskikt och gummimassa, som först analyseras i laboratorium för att få veta vad de innehåller och vad de avger. Steg nummer två är att mäta hur byggnadsarbetarna exponeras när de hanterar materialen på arbetsplatsen. Tanken är sedan att utredningen följs upp av yrkes- och miljömedicin.
Men en undersökning kostar mycket, 250 000 kronor, enligt SP. Därför har flera avdelningar; Bygg 6:an Väst, avdelningarna i Borås, Göteborg och Halmstad sökt pengar hos Byggnads. Ansökan är ställd till och kommer att behandlas av förbundsstyrelsen.
– Ingen ska behöva jobba med produkter de blir dåliga av. Min grundsyn är att samhället egentligen borde bidra med pengar när människor blir sjuka på det här sättet, säger Hans Stevander, som är ordförande i Göteborgsavdelningen och t.f förbundssekreterare på Byggnads.

En komplikation när det gäller den här typen av kemikalier är att ingen exakt vet vilka kombinationseffekterna är. Mätningar kan visa låga värden som inte är rättvisande, därför att de inte tar hänsyn till hur mycket byggnadsarbetare är exponerade eller till den effekt kombinationen av medel får.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Krav på utredning om primer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig