info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Krav på stöd till isocyanatforskning

Ge samhällsstöd till isocyanatforskningen i Hässleholm. Det kravet ställs i en motion från riksdagsmannen Bengt Silfverstrand (s) som kommer upp idag i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Trots internationellt uppmärksammad forskning, tvingas forskarna leva under ovisshet om framtiden. Forskargruppen började i Lund men arbetar nu i lokaler som ställts i ordning i Hässleholm. Flera gånger har de blivit lovade att deras situation ska lösas långsiktigt ekonomiskt så att de ska få arbetsro, men det har dragit ut på tiden.

– Forskningen är av nationellt intresse, tycker Bengt Silfverstrand (s). Han vill se ett fortsatt samhällsstöd till verksamheten, där forskarna bland annat tagit fram nya mätmetoder för de giftiga isocyanaterna, som finns i många byggprodukter. Från början sökte forskargruppen pengar från arbetsmarknadsförsäkringar, AFA. De behövde tolv miljoner för att under tre år kunna forska och få en permanent organisation vid Lunds universitet. Men arbetsgivarsidan i AFA motsatte sig det beloppet. Det blev 4,5 miljoner och sedan ytterligare två från näringslivsdepartementet. Nu pågår diskussioner om den långsiktiga lösningen.

Förutom s-motionen kommer ytterligare tre enskilda motioner upp idag. Sven-Erik Sjöstrand (v) med flera betonar också att det behövs mer utredning om isocyanaternas användning och risker. Han vill att regeringen ska få i uppdrag att utarbeta en strategi för hur man långsiktigt kan bemästra problemen kring användningen av kemikalierna. En annan vänstpartiet-motion handlar om arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, där isocyanaterna ingår och man vill att reglerna ska omarbetas, med hänsyn till nya rön om riskerna.

Det finns också en miljöpartimotion från Gudrun Lindvall där det föreslås att användningen av polyuretan och isocyanater ska avvecklas successivt och ersättas ofarligare material.
Motionerna kommer bara att föredras idag. Arbetsmarknadsutskottet ska fatta beslut om motionerna den 14 mars.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Krav på stöd till isocyanatforskning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig