info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kortare arbetstid för plåtslagare

4 000 plåtslagare fick på kvällen den 14 april ett nytt treårigt löneavtal. Det innehåller en dags arbetstidsförkortning.

Plåtarbetsgivarna är oroliga för brist på arbetskraft när den extra fridagen införs, 1 januari 2007. Byggnads ser fridagen som den största framgången i de nya plåtavtalen som gäller i tre år från den 1 april 2004.

De viktigaste förändringarna i plåtavtalen är:
+ Utgående lön höjs med 1,25 kronor i timmen, eller 216 kronor per månad, den 1 april vart och ett av avtalsåren. I år tillkommer en lokal pott på 1 krona per timme och de två följande avtalsåren är den 1:25 kronor per timme.
+ Lägsta lönerna höjs från 106 kronor till 108:25 kronor per timme första året, till 110:75 andra året och till 113:25 tredje året.
+ Semesterersättningen höjs från 12,72 till 12,8 procent.
+ Fridagarna, totalt fyra från den 1 januari 2007, ersätts med 90 procent av den genomsnittliga lönen i hela landet föregående år.
+ Rätt till permission för svårt sjukdomsfall hos barn som man har vårdnadsansvar för, samt för sjukdom, dödsfall och begravning för mor- eller farföräldrar.
+ Traktamenten räknas upp enligt skatteregler och avtalens tillägg räknas upp med avtalens höjning.
+ Arbetsgrupper ska skriva nytt statistikavtal och se över ackordsregler. Ändringar kan införas under avtalsperioden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kortare arbetstid för plåtslagare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig