info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kontroller av anställda ökar

Övervakningen av anställda ökar genom hälsokontroller, allt effektivare drogtester och ny teknik.

Samtidigt finns inga klara regler för vilka kontrollåtgärder en arbetsgivare får eller inte får vidta.
Sverige måste få tydligare regler för den personliga integriteten i arbetslivet, tycker forskaren Jonas Malmberg, vid arbetslivsinstitutet, enligt Ekot.
De som söker ett arbete är i stort sett rättslösa, de kan tvingas gå med på omfattande tester och kontroller. Dessa kan vara frivilliga men den som vill ha jobbet måste delta. Det finns ingen allmän lagreglering och inga begränsningar i kollektivavtal. Och de fackliga organisationerna är oroade över den enskildes integritet.
En statlig utredning är nu tillsatt som ska se över den enskildes integritet i arbetslivet.
I byggbranschen förekommer drogtester men de är ovanliga. Dock kan de bli vanligare om fler beställare kräver det. Öresundsbron är det hittills största bygget med drogtester. Där gjordes testerna såväl vid nyanställning som stickprov bland anställda. Det var både narkotika som alkoholtester och det fanns en policy för hanteringen och en överenskommelse med facket. I Sundsvall testades byggnadsarbetare som gjorde arbeten vid pappersbruket i Ortviken, vid Höga kustenbron gjorde nyanställningstest av ett par hundra personer.
Frågorna om kontrollåtgärder i arbetslivet tas upp vid en nordisk arbetsrättslig konferens som pågår i Uppsala. I Finland finns redan en lag som reglerar detta område.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kontroller av anställda ökar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig