info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Konjunkturen dämpas 2012

Arbetsgivarnas förväntningar på byggbranschen har mattats av avsevärt jämfört med i våras. Och Arbetsförmedlingen spår i en ny rapport att arbetslösheten ökar mer markant 2012.

Byggnadsarbetaren har tidigare i höst rapporterat om en stabil byggkonjunktur och Arbetsförmedlingen konstaterar i sin prognos att byggbranschen i år har fortsatt på en återhämtning som inleddes förra året. Men nu mot slutet av året har konjunkturen mattats av och en betydligt svagare utvecklingen antas vänta under de närmsta åren, enligt Arbetsförmedlingen.

Bostadsbyggandet dämpas

Arbetsförmedlingen pekar bland annat på att orosmomenten i omvärlden blivit fler och att det finns en stor konjunkturkänslighet inom framför allt husbyggande.
Hittills har bostadsbyggandet varit starkt drivande i konjunkturutvecklingen. Men enligt preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån har ökningen av nybyggda bostäder drabbats av en avmattning, och den väntas fortsätta enligt Arbetsförmedlingen. Dämpats har även förra årets uppgång i ombyggnadsinvesteringar.

Arbetslösheten fortsätter öka

Det som väntas få en relativt god utveckling nästa år är investeringarna i lokaler. På anläggningssidan väntas också en viss ökning tack vare offentliga infrastruktursatsningar. Sammantaget tyder dock konjunkturläget, enligt Arbetsförmedlingen, på att den tendens till ökad arbetslöshet som visat sig under slutet av det här året kan bli mer markant nästa år.

Minskad efterfrågan väntas

Företagarnas förväntningar har också skruvats ner avsevärt enligt Arbetsförmedlingens undersökning. I våras hade byggföretagarna rekordhöga förväntningar på hur efterfrågan skulle utvecklas. Men verkligheten har inte svarat upp mot de förhoppningarna och nu tror närmare var fjärde företagare på minskad efterfrågan det närmsta halvåret, medan ungefär lika många väntar sig en ökning. Arbetsförmedlingen slår fast att mycket tyder på att efterfrågan kommer att försvagas, men på en hög nivå.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Konjunkturen dämpas 2012

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig