info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kongresskrav om domstol för arbetsmiljö

Byggnads kräver att en specialdomstol inrättas för arbetsmiljömål. Bakgrunden är ett mycket lågt antal fällande domar trots farlig och olaglig arbetsmiljö.

Kravet på en specialdomstol i arbetsmiljöfrågor finns i en motion från Byggnads i Linköping. Motionären konstaterar att mycket få olyckor på byggarbetsplatser leder till åtal, något som kan bero på bristande kunskap hos polis och åklagare.
Byggnads förbundsstyrelse instämmer i kravet på en specialdomstol.
Motionen är en av flera som kräver skärpt tillämpning av lagen.
Byggnads i Uppsala beskriver bristerna i rättssystemet med konkreta exempel. ”Riksåklagaren har satsat 72 miljoner kronor på utbildning av åklagare de senaste fem åren. Cirka 50 000 kronor av dem har gått till utbildning i arbetsmiljörätt,” skriver man i motionen och kräver skärpning.

Andra stora frågor bland de 57 motionerna på arbetsmiljöområdet är de korta byggtiderna, en mer heltäckande företagshälsovård, ett förstärkt statligt stöd till de regionala skyddsombuden och att glasögon ska bekostas av arbetsgivaren.
En motionär kräver gränstider för bilning. Några andra kräver begränsad längd på ställningsmaterial, bland annat förbud mot sex meters spiror. Ytterligare en kräver återkommande kontroll av svetsfogar på kranar och pumpar.
Tydligare regelverk och skärpt tillämpning av regelverket när det gäller asbestsanering är andra krav liksom obligatorisk utbildning i snarning av kranlast.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kongresskrav om domstol för arbetsmiljö

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig