info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kongressen: höjd medlemsavgift

Avgiften till Byggnads höjs med fem kronor per månad, till 116 kronor, från januari 2003. Det beslutade ombuden på Byggnads kongress på fredagsförmiddagen.

Kongressombuden ställde sig bakom det förslag som en budgetberedning tagit fram. Det innebär att Byggnads i princip ska finansiera all verksamhet med medlemsavgifter medan förbundets kapital standardsäkra konfliktfonden. Undantag medges endast för verksamhet av investeringskaraktär.
Eftersom verksamheten redan nu går med underskott innebär det principiella beslutet att avgiften måste höjas. Under första året höjs den till 116 kronor per månad, en höjning med fem kronor. Under de följande åren ska förbundsfullmäktige besluta om fortsatta höjningar. Troligen kommer avgiften att höjas med ytterligare nio kronor per månad fördelat på tre kronor per år under 2004, 2005 och 2006.
Grundavgiften, den avgift som tas ut av pensionerade medlemmar, fastställdes för 2003 till 38 kronor per månad, varav 15 kronor går till avdelningen.

På fredagsmorgonen valdes vvs-montören Thomas Gustavsson från Grängesberg till andre ordförande i Byggnads. Thomas Gustavsson, som nu är avdelningsordförande i Dalarna, efterträder Hans Tilly på posten som andre ordförande.

Leif Jansson, enhetschef på Byggnads förhandlingsenhet, valdes till sekreterare i Byggnads. Leif Jansson efterträder Hans Stevander som avsagt sig uppdraget.

Gunnar Ericson fick fortsätta som avtalssekreterare i Byggnads. Han var den ende kandidaten till uppdraget som han innehaft sedan Lars-Erik Fröberg gick i pension.

Byggnads ska genomföra en informationskampanj om hur man fyller i arbetsskadeanmälningar. Det beslutade kongressombuden på fredagen efter förslag från motionären Roland Ahl i Stockholm. Ombuden körde därmed över förbundsstyrelsen som hade föreslagit avslag på motionen.

De mindre yrkesgrupperna får motionsrätt i avtalsfrågor. Kravet var ställt av flera yrkesgrupper som anser att den tidigare processen, med ta upp de egna avtalsfrågorna på sektions- och avdelningsmöten, försvårat för dem.
Däremot röstade ombuden på kongressen nej till att företagsklubbar ska ha motionsrätt. Besluten om motionsrätten togs i samband med behandlingen av förbundets stadgar och organisation, där förbundsstyrelse och motionärer varit eniga om att Byggnads ska satsa mer resurser fackklubbar och på de mindre yrkesgrupperna under kongressperioden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kongressen: höjd medlemsavgift

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig