info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kollegorna som dog på jobbet 2021

Tio personer dog i olyckor i byggbranschen 2021, två av dem i samband med arbete vid vatten. Ytterligare en arbetare saknas efter en båtolycka.

Flera olyckor skedde på arbeten vid vatten. I Vilhelmina försvann en man i Gubbseleforsen och i Trelleborg dog en skeppare när ett mudderverksfartyg slog runt. Foto: David Sandström/Folkbladet, Den Maritime Haverikommission
 • 31-årig man, 4 februari. En 31-årig chaufför, anläggningsarbetare och maskinförare avled då han träffats av en ramp till ett lastbilssläp, när han skulle lasta av en grävmaskin. Han var anställd av ett gräv- och schaktföretag och skulle leverera maskinen till Vedyxatippen, Uppsala, som ägs av NCC och Märsta Förenade. Maskinen skulle sedan användas för att få bort byggavfall och jordrester som frusit fast på lastbilsflak.
  Arbetsgivare: AB KJ Väg & Anläggning AB
  Brottsutredning: Pågår
 • 42-årig man, 17 februari. En 42-årig dansk skeppare dog efter att ett muddringsfartyg kantrat i Trelleborgs hamn. Fartyget gjorde muddringsarbeten i hamnen på uppdrag av Peab, när det slog runt. Tre personer var ombord, däribland den grävmaskinist som muddrade. Två räddades, men den tredje mannen blev kvar ombord. Han påträffades efter flera dagar.
  Arbetsgivare: Danskregistrerade Peter Madsen Rederi A/S, danskregistrerat
  Brottsutredning: Pågår i Danmark
 • 41-årig man, 1 mars. En 41-årig anläggningsdykare dog efter att ha klämts mellan en arbetsbåt och en bro-konstruktion. Dykaren ingick i ett lag på tre personer som arbetade med inspektion vid Torshamnspiren i Göteborg. Olyckan inträffade då man skulle lägga till. Under man-övern brast plötsligt båtens växelvajer, vilket påverkade styrningen.
  Arbetsgivare: Dykeriföretaget Dawab Sverige AB, som var anlitat av Göteborgs hamn
  Brottsutredning: Pågår
 • 38-årig man, 22 mars. En 38-årig tjänsteman på ett glasmästeri dog efter att ha klämts mellan ett glasparti och en containervägg. Olyckan inträffade i samband med lossning av glaspartier på företagets område i Lysekil, dit glaspartierna anlänt för att sedan användas på byggen. Det är oklart varför tjänstemannen befann sig i containern och han antas ha lossat lastsäkringen.
  Arbetsgivare: Silikonglassystem Sweden AB
  Brottsutredning: Nedlagd
 • 43-årig man, 12 april. En 43-årig snickare dog efter att ha blivit påkörd av ett lastfordon i Tillberga utanför Västerås. Han befann sig på platsen för att utföra byggnadsarbeten i samband med byggandet av ett svinstall. Han blev påkörd av en hjullastare som lastat höbalar framtill på gaffeln.
  Arbetsgivare: Novab AB
  Brottsutredning: Pågår
 • 20-årig man, 1 juni. En 20-årig anläggningsarbetare dog av sina skador efter att han klämts under en släpkärra i samband med markarbeten. På platsen skulle man relina rör under E6:an, vid Kungälv. Lyftet av släpkärran gjordes med kranbil men något gick fel med lyftredskapet som användes, släpet välte och mannen kom i kläm. Trafikverket var beställare, Peab Bas-U.
  Arbetsgivare: Avloppsrallarna AB
  Brottsutredning: Pågår
 • 49-årig man, 12 september. En 49-årig grävmaskinist och egenföretagare dog efter att schaktkanterna rasat in på en arbetsplats i Ölöv, i Skurups kommun. Mannen var anlitad för grävarbeten på en fastighet och befann sig i schaktet, cirka 2,5 meter djupt, då raset kom. Hans kollega, en annan egenföretagare, försökte rädda honom men skadades själv. Schaktet saknade bland annat släntlutning.
  Arbetsgivare: Egen företagare
  Brottsutredning: Nedlagd
 • SAKNAD: 50-årig man, 2 november. En 50-årig smed befaras drunknad efter att ha fallit i vattnet i Gubbseleforsen, nära kraftverket i Vilhelmina. Han och en kollega hade utfört arbete åt Vattenfall med utläggning av isnät i Vojmån. När de skulle transportera sig över älven kolliderade båten sannolikt med en stor sten. Kollegan lyckades ta sig iland.
  Arbetsgivare: Aqua Support i Vilhelmina AB, ett lokalt bygg- och anläggningsföretag.
  Brottsutredning: Pågår
 • 27-årig man, 4 november. En 27-årig kranbilsförare avled av sina skador efter en olycka vid området Lövholmen i Stockholm. Mannen var på plats för att leverera tillbehör till en rivningsmaskin. Han hade lossat material och klämdes mellan kranarmen och den container som var fast på fordonet. På plats pågick rivnings-arbeten efter en brand på en tomt.
  Arbetsgivare: Lotus Maskin och Transport
  Brottsutredning: Pågår
 • 40-årig man, 18 november. En 40-årig chaufför och maskinförare dog efter att en lastbil, en tipptrailer, vält vid en olycka i Eksjö. Mannen skulle flytta och lasta av grusmaterial till ett asfaltverk på en bergtäkt när lastbilen välte och ramlade på sidan. Föraren kom i kläm och avled av skadorna.
  Arbetsgivare: AB Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma
  Brottsutredning: Pågår
 • 49-årig man, 22 november. En 49-årig snickare dog efter att ha fallit från femte våningen genom en ventilationskanal. Mannen var inhyrd åt entreprenören Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, som bygger åt JM. Snickaren jobbade på taket då han ska ha ställt sig på plåtluckan som täckte ventilationskanalen, varpå luckan rasade ner.
  Arbetsgivare: Bemanningsföretaget Jobzone Bygg & Anläggning AB
  Brottsutredning: Pågår
Så här görs kartläggningen
 • Byggnadsarbetarens årliga sammanställning redovisar dödsfall i bygg- och anläggningsverksamhet. Också personer som inte är byggnadsarbetare ingår i statistiken om olyckan har samband med byggverksamhet.
 • Redovisningen bygger på egen granskning och på Arbetsmiljöverkets statistik.
 • Enstaka fall kan tillkomma.
Margite Fransson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kollegorna som dog på jobbet 2021

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig