info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

KI spår stabilt läge i byggbranschen

Konjunkturen är på väg ner, men ännu påverkas inte byggbranschen. Tillväxten i byggsektorn har dock stannat av och stabiliserats på en nivå högre än vad som är normalt. Det skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin barometer för juni.

För näringslivet som helhet ser konjunkturinstitutet att aktiviteten börjar mattas av. Sysselsättningen i näringslivet har visserligen stigit ytterligare, men tillväxten är måttlig och klart lägre än 2007. För de kommande månaderna ser konjunkturinstitutet en i det närmaste oförändrad sysselsättning.
Byggbranschen – tillsammans med bland annat hotell, restauranger, maskinindustri och livsmedelshandel – lyfts fram som exempel på området där läget är bra. För byggsektorns del innebär det att byggandet ligger kvar på en hög nivå. Men det finns tecken på en nedgång framöver i och med att orderingång och anbudspriser förväntas ligga kvar på en oförändrad nivå framöver. Det kan vara tecken på en viss avkylning. Det finns ännu inga signaler om att byggbranschen ska tvärnita på samma sätt som i början av 1990-talet.
De områden som är svagast just nu omfattar sågverk, åkerier, resebolag och fastighetsmäklare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: KI spår stabilt läge i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig