info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

KI ser ljuspunkter för byggsektorn

Konjunkturinstitutet (KI) ser vissa förbättringar för byggbranschen i konjunkturbarometern för maj. Men läget i sektorn är fortfarande svagare än normalt.

Andelen byggföretag som ser en försämrad marknad framöver har minskat något under den senaste månaden. Visserligen ser det fortfarande mörkt ut för de företag som har en inriktning mot husbyggande, men de bolag som är verksamma inom väg- och anläggningsbyggande uppger i barometern att såväl byggandet som sysselsättningen upphört att falla. Dessa företag är dessutom relativt nöjda med orderläget.
Trots denna förbättring räknar byggbranschen som helhet med minskat byggande de närmaste månaderna samtidigt som sysselsättningen fortsätter att falla. Och det beror enbart på bostadssektorn där byggbolagen räknar med lägre aktivitet framöver.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: KI ser ljuspunkter för byggsektorn

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig