info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Kan bli förvånad över att vi utses"

Marie Strand, informationsansvarig, Glasberga sjöstad

Glasberga sjöstad har utsetts till Årets sämsta bygge, kommentar?
– Det är naturligtvis inte bra. Men jag kan bli förvånad över att vi utses till Årets sämsta bygge.

Vad menar du?
– Jag tycker att arbetsmiljön har utvecklats åt rätt håll, att den har blivit bättre.

Men varför är det fortfarande stora säkerhetsbrister, trots tidigare kritik, stopp och krav?
– Det är så många entreprenörer som är aktiva i Glasberga och ibland dyker det upp nya entreprenörer vi inte känner till och som kanske inte fått information från fastighetsägarna. Det vi kan göra som projektbolag är att informera fastighetsägaren om deras ansvar för arbetsmiljön, vi är ju inte byggherrar.

Men när det gäller även entreprenörer som varit där länge?
– Det är en jättefrustration för oss. Vi har ju återkommande möten där vi informerar byggentreprenörerna om vad som gäller.

Vilket ansvar har ni tagit för säkerheten?
– Som projektbolag har vi inte ansvar för säkerheten. Men vi har bland annat skickat ut brev till ett 15-tal fastighetsägare där det funnits brister. Vi har också haft återkommande byggmöten med byggentreprenörer, där vi påtalat aktuella problem och gått runt och tittat på de brister som finns, samt följt upp att de åtgärdats. Vi har också tagit upp bristerna individuellt. För att komma runt problemet har vi också sålt flera större områden till byggentreprenörer och exploatörer som vi vet följer de här lagarna och förordningarna.

Facket anser att kommunen måste ta ett större ansvar och kräva säkerhet när man ger bygglov. Hur ser du på det?
-Det ser jag som positivt.

Men har ni tagit upp det i fastighetsbolaget?
– Projektbolaget har tagit upp frågan med kommunen, men jag vet inte hur det gått.

Fotnot: Marie Strand uttalar sig för projekt Glasberga sjöstad, som är markägare och säljer tomterna i området.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Kan bli förvånad över att vi utses"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig