info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kampanj för kontroll av kranar

En tredjedel av alla lyftanordningar som besiktigas, har brister som gör att de får omedelbart körförbud. Nu gör arbetsmiljöverket därför en drive för att kontrollera hur reglerna följs.

Det finns cirka 120 000 lyftanordningar i arbetslivet som ska genomgå regelbundna besiktningar. Under första veckan i mars kontrollerar arbetsmiljöverket lyftanordningar på ett 50-tal arbetsplatser i Södermanland och Östergötland.

Bland de maskiner som granskas finns många i byggbranschen. Som till exempel: grävmaskiner, fordonskranar, bygghissar och mobilkranar.
Det som kontrolleras är om de är besiktigade och om de fått anmärkningar vid besiktningen.

Olyckor när man använder kranar leder ofta till svåra personskador. Därför förbjuder arbetsmiljöföreskrifterna att man använder lyftanordningar som inte gått igenom och blivit godkända i besiktningar.

En tredjedel av lyftanordningarna som besiktigas årligen får anmärkningar och orsaken är ofta att arbetsgivarna inte har tillräckligt bra rutiner för tillsyn och underhåll.

En anmärkning vid besiktning innebär omedelbart körförbud, anordningen får inte användas innan anmärkningen har blivit åtgärdad. Att bryta mot reglerna om besiktning kan leda till åtal och medföra böter.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kampanj för kontroll av kranar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig